Populära sökningar

Stockholms tillväxt gynnar Fabege

Christian Hermelin, VD Fabege, kommenterar helåret 2013:

”Stigande intäkter, hög återköpsgrad och nyinflyttning till Arenastaden är en bra summering av 2013. Den snabba tillväxten i Stockholm är grunden för framgångarna. Hyresintäkterna ökade till2 059 Mkr (1 869). I identiskt bestånd ökade intäkterna med 13 procent. Förändringen mot föregående år beror på tillväxt genom positiv nettouthyrning och färdigställda projekt.

Kontorsmarknaden i Stockholm var fortsatt stark under 2013 och efterfrågan på moderna, flexibla kontor i attraktiva lägen forsätter att öka. Förvaltningsverksamheten präglades av stigande intäkter, hög återköpsgrad och nöjda kunder. Tillväxten kommer från tidigare års goda nettouthyrning och genom att projekt som färdigställts nu genererar intäkter.

Projektportföljen bidrar med bra värdeskapande och vi har många spännande projekt att ta oss an, inte minst i Arenastaden men även på våra övriga marknader.

Under 2013 har Fabege sålt sex fastigheter och förvärvat två. Affärerna är ett led i vårt arbete att ständigt öka potentialen i vår fastighetsportfölj. Genom affärerna har vi också kunnat realisera vinster.

Såväl hyresmarknad som transaktionsmarknad står stark i inledningen av 2014. Vi befinner oss på en av Europas bästa fastighetsmarknader, Stockholm, en region som för närvarande växer med 35000 – 40 000 människor årligen. Bara i Arenastaden ökade antalet kontorsanställda med 2000 personer under året. En siffra som väntas accelerera de närmaste åren. Detta skapar många affärsmöjligheter som vi ser fram emot att tillvarata.”

Fabege AB (publ)

6 feb 2014 11:02

För ytterligare information

Christian Hermelin, VD, Fabege, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Åsa Bergström, vVD och ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 0706-66 13 80
 

Denna information är sådan som Fabege AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 11.02 den 6 februari 2014.

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)