Populära sökningar

Fabege förvärvar utvecklingsfastighet i Solna Business Park

Fabege har förvärvat Fräsaren 9 i Solna Business Park från Swedish Match. Fastigheten omfattar en markareal om ca 7 000 kvm och är idag bebyggd med en logistikbyggnad på knappt 10 000 kvm för Swedish Matchs distributionsverksamhet.

Förvärvet sker i bolag med ett underliggande fastighetsvärde om 152 Mkr. Fastigheten kommer att tillträdas under första kvartalet 2016 då Swedish Match också flyttar.

- Fabege är redan stor fastighetsägare i Solna Business Park och genom detta förvärv kan vi fortsätta utvecklingen av nya kontor i området, kommenterar Klaus Hansen Vikström, vVD och affärsutvecklingschef Fabege.

Fabege AB (publ)

28 apr 2015 08:45

För ytterligare information

Christian Hermelin, VD, Fabege, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Åsa Bergström, vVD och ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 0706-66 13 80
Klaus Hansen-Vikström, vVD och affärsutvecklingschef, tel 08-555 148 74, 070-239 34 81
Denna information är sådan som Fabege AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 08.45 den 28 april 2015.

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)