Populära sökningar

Fabege utsedd till ”Årets Cero utmanare”

Climate and Economic Research in Organizations (CERO) är ett koncept utvecklat för att hjälpa organisationer att hitta ekonomiskt hållbara strategier att nå uppsatta klimatmål för resor. Medarbetarnas resebeteende och acceptans för alternativa åtgärder analyseras och modelleras explicit för att nå maximalt stöd i organisationen. Modellen är utvecklad i en doktorsavhandling vid KTH och tillämpas idag av flera stora företag och offentliga aktörer.

Fabege hedras nu för sitt arbete i Arenastaden och tilldelas priset Årets Cero Utmanare för sina påverkansinsatser mot andra aktörer i samhället i arbetet mot ett hållbart transportsystem.

- Fabege tilldelas priset för sitt engagemang som drivande aktör i omställningen till ett hållbart transportsystem genom lokal näringslivssamverkan i Arenastaden, säger Markus Robèrt, PhD, forskare och grundare av www.cero.nu.

Fabeges medarbetare har deltagit i CERO resvaneundersökning och nu pågår arbetet med att utforma en handlingsplan för att öka medarbetarnas välbefinnande och samtidigt minska den totala klimatbelastningen tack vare nya resvanemönster. Bland de stora aktörer som kommer att flytta till Arenastaden inom de närmaste åren har flera valt att genomföra resvaneundersökningar och därmed öka medvetenheten kring ett mer hållbart resande.

- Vi är mycket glada över att vårt arbete har uppmärksammats på detta sätt. I rollen som ansvarstagande stadsdelutvecklare brinner vi naturligtvis för både kollektivtrafik och cykelpendling och förändrade resvanemönster innebär oftast en vinst för både individen och samhället, säger Mia Häggström, miljö- och teknikchef Fabege.

Fabege AB (publ)

9 okt 2015 07:50

För ytterligare information

Mia Häggström, miljö- och teknikchef, Fabege, tel 08-555 148 54
Markus Robèrt, PhD,  Department of Sustainable development, environmental science and engineering (SEED) School of Architecture and Built Environment (ABE), Royal Institute of Technology (KTH), tel 070-767 12 41

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)

Bilder

Klicka på en bild nedan för att spara den och se den i större format. Bilderna kan ej användas för kommersiellt bruk.