Populära sökningar

Fabeges årsredovisning är tillgänglig via bolagets webbplats

Den svenska versionen av Fabege ABs årsredovisning för 2014 är tillgänglig via bolagets webbplats, www.fabege.se, från och med tisdagen den 24 februari 2015, kl 08.00.

Den engelska versionen av årsredovisningen publiceras den 25 mars 2015.

Fabege AB (publ)

24 feb 2015 08:00

För ytterligare information


Christian Hermelin, VD, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Åsa Bergström, vVD, ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 070-666 13 80

Denna information är sådan som Fabege AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 08.00 den 24 februari 2015.

Ladda ner årsredovisningen (PDF) Ladda ner pressmeddelandet (PDF)