Populära sökningar

Grön finansiering från Europeiska Investeringsbanken

Fabege tecknar en ny långfristig kredit avseende investeringar i miljöcertifierade fastighetsprojekt med Europeiska Investeringsbanken (EIB) Lånefaciliteten utgörs av en tioårig kredit om ett belopp i SEK motsvarande 100 MEuro. Finansieringen kommer att användas för investeringar i några av Fabeges större fastighetsutvecklingsprojekt i Arenastaden.

EIB är en institution inom EU, som ägs av EU:s medlemsstater. EIB tillhandahåller långfristig finansiering för projekt som stödjer en långsiktigt hållbar utveckling. Hittills har EIB huvudsakligen finansierat projekt inom transport- och energieffektiviseringar, men nu tar de även steget in i fastighetssektorn med finansiering av fastighetsutvecklingsprojekt.

- I rollen som EU:s bank, har Europeiska Investeringsbanken gjort kampen mot klimatförändringar till en av sina främsta prioriteringar. Vi är därför glada över att tillsammans med Fabege stödja byggandet av nära-nollenergi-byggnader, eftersom detta projekt kommer att bidra till ökad användning av förnybar energi, minskad energiförbrukning och hållbar stadsutveckling, säger Jan Vapaavuori, EIB’s vice ordförande med ansvar för verksamheten i Sverige.

Fabege har arbetat aktivt med hållbarhetsfrågorna i över ett decennium och korades nyligen till världens åttonde mest hållbara fastighetsbolag enligt GRESB, Global Real Estate Sustainability Benchmark.

- Vi gläds åt att se hur högt hållbarhetsfrågorna har klättrat på agendan. Våra kunder ställer tuffare krav och det gör att vi hela tiden sporras att ta nästa steg. Nu känns det extra roligt att också kapitalmarknaden satsar på att tillhandahålla finansiering för hållbara investeringar, säger Christian Hermelin, VD Fabege.

För ett antal år sedan bestämde sig Fabege för att miljöcertifiera alla nybyggnationer enligt BREEAM-SE och nyligen togs nästa beslut om att gå vidare med certifiering av det befintliga beståndet enligt BREEAM In-Use. Från ett initialt fokus på energieffektiviseringar och minskade koldioxidutsläpp har arbetet alltmer inriktats på fastighetens totala miljöbelastning, sociala hållbarhetsfaktorer, aktivt samarbete med hyresgäster i ett brett spektra av hållbarhetsfrågor och krav på leverantörer ur ett hållbarhetsperspektiv. I och med den beviljade krediten från EIB kommer nu även hållbar finansiering in som en viktig och positiv pusselbit i utvecklingen.

- Det har varit en inspirerande process att i samarbete med EIB utveckla nya former för grön fastighetsfinansiering och vi är mycket glada över att ha kommit i mål som första fastighetsbolag med denna typ av grön finansiering, kommenterar Åsa Bergström, vVD och ekonomi- och finanschef Fabege.

Fabege AB (publ)

6 okt 2015 07:50

För ytterligare information

Christian Hermelin, VD, Fabege, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Åsa Bergström, vVD och ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 0706-66 13 80

Denna information är sådan som Fabege AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 07:50 den 6 oktober 2015.

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)

Bilder

Klicka på en bild nedan för att spara den och se den i större format. Bilderna kan ej användas för kommersiellt bruk.