Populära sökningar

SBAB flyttar till Solna Business Park

När SBAB sökte nya lokaler föll valet på det företagstäta området Solna Business Park. Avtalet avser cirka 4 300 kvm, löper på 10 år och är ett så kallat Grönt hyresavtal där båda parter har ambitioner att finna resurseffektiva och miljösmarta driftslösningar. Fastigheten är miljöklassad och ligger på huvudgatan i Solna Business Park. Senast den 1 november går flytten från Östermalm för de 220 medarbetarna.

– Vi valde Solna Business Park därför att vi där hittade perfekta lokaler för att skapa en arbetsplats för rörlighet, interaktion, spontanmöten och olika arbetssätt. Dessutom var resurseffektiviteten och miljövänligheten viktig för oss, säger Klas Danielsson VD på SBAB.

Solna Business Park ligger fem kilometer från Stockholms centrum och har mycket goda kollektivtrafikförbindelser tack vare närheten till Sundbybergs station. Här finns ett stort serviceutbud riktat till både företag och medarbetare och många stora företag som bland andra ICA, Coop och Evry har valt att etablera sina huvudkontor här. Under 2014, blev området även omtalat för att stjärnkrögaren Pontus Frithiof valde att öppna sin restaurang, Pontus in the Park, just här.

– Vi är mycket glada att få välkomna SBAB till Solna Business Park. Här finns redan många starka företag som gör affärer med varandra och en stark finansiell aktör som SBAB stärker företagsklimatet ytterligare, säger Klaus Hansen Vikström, ViceVD och Chef för affärsutveckling Fabege.

Fabege AB (publ)

19 feb 2015 07:50

För ytterligare information


Christian Hermelin, VD, Fabege, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Åsa Bergström, vVD och ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 0706-66 13 80
Klaus Hansen Vikström, vVD och affärsutvecklingschef, tel 08-555 148 74, 070-239 34 81
Susanna Elvsén, Marknadsområdeschef Solna Business Park, tel 08-555 148 48, 073-387 18 48

 Denna information är sådan som Fabege AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 07:50 den 19 februari 2015.

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)

Bilder

Klicka på en bild nedan för att spara den och se den i större format. Bilderna kan ej användas för kommersiellt bruk.