Populära sökningar

Fabege avyttrar Uarda 7, Arenastaden

Fabege har tecknat avtal om att sälja fastigheten Uarda 7, i Arenastaden till Union Investment. Genom försäljningen bekräftas nu återigen områdets attraktivitet för institutionella investerare. Fabege kommer att fortsätta förvalta fastigheten, behålla kundrelationen och driva utvecklingen i Arenastaden.

Fastigheten är belägen mitt i Arenastaden med adress Evenemangsgatan 17 och Dalvägen 22. Fastigheten omfattar cirka 17 400 kvm kontor och är idag uthyrd till 95 procent. Större hyresgäster är Svenska Spel, KPMG, Sodexo, Nordea och Handelsbanken. Fastigheten är projekterad för Breeam very good.

Försäljningspriset uppgår till 1184 Mkr. Affären ger ett resultat om 104 Mkr före skatt och 190 Mkr efter skatt vilket kommer att redovisas under fjärde kvartalet 2016. Tillträde sker första kvartalet 2017.

-Fastigheten motsvarar väl investerarmarknadens efterfrågan, det vill säga att den är färdigutvecklad, fullt uthyrd och med långa avtal. Genom försäljningen skapar vi utrymme för fler värdeskapande investeringar. Jag är nöjd med denna affär som är helt i linje med vår långsiktiga strategi och samtidigt glad över förtroendet att fortsätta förvalta fastigheten och ta hand om relationerna med kunderna, kommenterar Klaus Hansen Vikström, vVD och affärsutvecklingschef på Fabege.

Fabege AB (publ)

Denna information är sådan information som Fabege AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 november 2016 kl. 07:50 CET.

17 nov 2016 07:50

För ytterligare information

Christian Hermelin, VD, Fabege, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Åsa Bergström, vVD och ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 0706-66 13 80
Klaus Hansen Vikström, vVD och affärsutvecklingschef, tel 08-555 148 74, 070-239 34 81

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)

Bilder

Klicka på en bild nedan för att spara den och se den i större format. Bilderna kan ej användas för kommersiellt bruk.