Populära sökningar

Fabege förvärvar HagaHuset och utvecklar koncepthus i tiden

HagaHuset förvärvas med syfte att utveckla ett Work-Live-Play koncepthus som ytterligare stärker Fabeges affär och hyresgästernas skiftande behov över tid. Husets placering vid porten till nationalstadsparken Haga stärker sambanden mellan stad och park. Köpeskillingen för Fortet 2 (HagaHuset) uppgår till 172 mkr och tillträdet sker per den 1 februari 2017. 

HagaHuset, som säljs av AFA Fastigheter, har i dagsläget 6 400 kvm kontor och Restaurang Haga, fördelat på en lågdel om fem våningar och en högdel om elva våningar med milsvid utsikt. Högdelen har lånat sin form av Pirelli-huset i Milano.

- HagaHuset passar oerhört bra in tidsmässigt i vår stadsutveckling av Solna. Huset är näst intill tomställt och vi ser stora möjligheter att skapa nya värden, säger Klaus Hansen Vikström, ViceVD och chef affärsutveckling på Fabege.

Konceptet Work-Live-Play har växt fram i flertalet metropoler runt om i världen, men är ännu relativt outforskat i Sverige. Det bygger på ett koncept som samlar boende, arbetsplatser, sociala ytor och rekreation i en och samma byggnad. Den ökande efterfrågan för denna typ av lösningar kan kopplas till den globala arbetsmarknaden med hög rörlighet, delningsekonomi och behov av nya former av kreativa mötesplatser som leder till nya idéer och korsbefruktning mellan företag och individer.

- Vi har länge attraherats av husets läge, dess form, detaljrikedom och inte minst den konstnärliga omtanken i den lilla parken. Här finns unika möjligheter att skapa ett attraktivt koncept som många av våra större hyresgäster efterfrågar för sina långväga medarbetare och samarbetspartners, säger Carl Michael Augustsson, chef stadsutveckling på Fabege.

- HagaHuset är en utvecklingsfastighet som passar bättre hos en projektinriktad ägare som Fabege, säger Anna Berfenstam transaktionschef AFA Fastigheter.

Fabege AB (publ)

20 dec 2016 13:00

För ytterligare information

Klaus Hansen Vikström, vVD och chef affärsutveckling, tel 08-555 148 74, 070-239 34 81
Carl Michael Augustsson, chef stadsutveckling, tel 08-555 148 21, 070-544 48 42

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)

Bilder

Klicka på en bild nedan för att spara den och se den i större format. Bilderna kan ej användas för kommersiellt bruk.