Populära sökningar

Fabege ökar sin gröna finansiering

Fabege fortsätter sin ambition att finansiera sig grönt genom att göra en emission inom ramen för det gröna ramverket i Nya Svensk FastighetsFinansiering AB (Nya SFF). 

Nya SFF har emitterat 460 Mkr till en spread om 3 månaders Stibor plus 85 bps. Den initiala kostnaden uppgår till 0,3 procent. Obligationen kommer att noteras på Nasdaq Stockholm och har förfallodag 2018-09-07.

-Emissionen ligger i linje med vår strävan att finansiera oss grönt och stämmer bra överens med vårt ambitiösa hållbarhetsarbete, kommenterar Åsa Lind, finanschef Fabege

Fabege driver ett ambitiöst hållbarhetsarbete som inkluderar alla delar av verksamheten. Fabege vill även arbeta aktivt för en alltmer ansvarskännande kapitalmarknad. Fabeges ambition är att den gröna finansieringen ska öka i samma takt som fastighetsbeståndet miljöcertifieras.Målsättningen är att samtliga fastigheter ska vara miljöcertifierade 2018.

Mer information om Nya SFF och bolagets Gröna ramverk finns på hemsidan www.hansan.se. Hansan AB är bolagets serviceagent. Nya SFF ägs av Fabege AB, Catena AB, Diös Fastigheter AB, Platzer Fastigheter Holding AB och Wihlborgs Fastigheter AB

25 aug 2016 09:00

För ytterligare information

Åsa Bergström, vVD och ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 0706-66 13 80
Åsa Lind, finanschef, tel 08-555 148 08, 073-387 18 08 

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)