Populära sökningar

Fabege hyr ut 16 500 kvm till Swedbank i Sundbyberg

Swedbank samlokaliserar flera olika funktioner till Grand Central Sundbyberg. Det gröna hyresavtalet gäller cirka 16 500 kvm och är på 10 år. Inflyttning beräknas ske i slutet av 2018. I och med avtalet är hela kontorsdelen av byggnaden fullt uthyrd.

Grand Central Sundbybergär ettnyttlandmärke i Sundbyberg centrum. Den modernautformningenmed bland annatny fasad, stora ljusgårdar, takterrassoch öppna kontorslandskap är framtaget avBAU Arkitekter.I huset kommer även entrén till pendeltåg, tunnelbana och fjärrtågatt finnasvilket gerbåde medarbetare ochbesökaremycketsmidig access tillutmärkta kommunikationsalternativ i alla riktningar.Grand Central Sundbyberg kommer tillsammans med Swedbanks befintliga lokaler på Landsvägen 40 utgöra bankens huvudkontor.

– Vi är glada över att vi har kunnat erbjudaSwedbank precisden lösning de önskar, säger Klaus Hansen Vikström,vVD och chef affärsutveckling på Fabege.Här får banken närhettill sin andra huvudkontorsbyggnad, ettsvårslagetkollektivtrafiklägeoch fullt ut möjlighet att sätta sin prägel på ettmodernt kontorshus som redan i grunden har en stark identitet.

– Vi ser fram emot att arbeta med Swedbank i många år framöver och att hälsa bankensmedarbetare välkomna till Grand Central Sundbyberg,kommenterarKlaus Hansen Vikström,vVD och chef affärsutveckling på Fabege.

Grand Central Sundbyberg kommer att uppfylla kraven för miljöklassningssystemet BREEAM-SE, nivå ”Very Good”. Det innebär bland annat att det kommer finnas cykelparkering och omklädningsrum, laddstolpar för elbilar i huset samt sedumtak för att minska påverkan på stadens dagvattensystem.

Fastighetsbeteckningen för Grand Central Sundbyberg är Orgeln 7.

Fabege AB (publ)

19 sep 2017 07:50

För ytterligare information

Klaus Hansen Vikström, vVD Chef affärsutveckling, 08-555 148 74, 070-239 34 81
Åsa Bergström, vVD samt ekonomi- och finanschef, 08-555 148 29, 070-666 13 80

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)

Bilder

Klicka på en bild nedan för att spara den och se den i större format. Bilderna kan ej användas för kommersiellt bruk.