Populära sökningar

Fortsatt stor efterfrågan på Fabeges gröna obligationer

Fabege har emitterat 300 Mkr inom ramen för sitt Gröna MTN-program med särskilda villkor avseende hållbarhet och miljö.

Obligationerna löper till 2019-09-16 med en ränta om Stibor 3 M + 1,15 procent och kommer att noteras på Nasdaq Sustainable Bonds List. Swedbank agerade emissionsinstitut i transaktionen som rönte ett intresse som översteg emitterat belopp mer än fyra gånger.

Genom att etablera ett helt grönt MTN-program lanserade Fabege i april 2016 en ny finansierings-möjlighet om totalt 2000 Mkr. Hittills har obligationer om totalt 1200 Mkr emitterats.

- Vi är mycket glada över det stora intresset för gröna obligationer hos så många investerare, säger Åsa Lind, finanschef Fabege.

Fabege AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Åsa Bergström, vVD och ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 0706-66 13 80
Åsa Lind, finanschef, tel 08-555148 08, 0733-87 18 08

Fabege är ett fastighetsbolag med fokus på stadsutveckling och kommersiella fastigheter. Vi utvecklar attraktiva och hållbara stadsdelar med moderna kontor, bostäder och ett brett utbud av service - tillsammans med strategiska partners. Både vårt perspektiv och ägande är långsiktigt och vår passion är att skapa rätt förutsättningar för alla som bor, verkar och vistas i våra områden. Vi finns på ett begränsat antal delmarknader med hög tillväxt i Stockholmsområdet. Fabege aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap-segmentet. För mer information: www.fabege.se

9 feb 2017 07:50

För ytterligare information

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)