Populära sökningar

Utveckling av citylogistik i Arenastaden

Som ett led i vår ambition att vara aktiv stadsdelsutvecklare inleder Fabege ett samarbete kring ett hållbart logistiknät där leveranser, returhantering och återvinning hanteras i ett gemensamt flöde. Målet är att minska antalet transporter i området och skapa förutsättningar för grönare stadsdelar.

Fabege bildar därför tillsammans med Catena, Ragn-Sells och Servistik ett till lika delar ägt bolag, Urban Services i Solna AB (Urban Services). Företaget kommer erbjuda logistik- och servicetjänster åt främst fastighetsägare, hyresgäster och boende.

Urban Services kommer att skapa en gemensam hub för all inkommande och utgående transporter i Arenastaden. Målet är att sedan implementera systemet i flera stadsdelar efter hand. Detta skapar möjligheter att konvertera från dagens ofta trafikintensiva områden till stadsdelar med aktivare ytor, torg och samlingsplatser.

I Arenastaden finns det snart 100000 m² butiker, 4000 boende och 30000 arbetsplatser och över en miljon besökare per månad. Alla dessa kräver transporter av produkter, paket, e-handel och brev mm. Ett fullt utbyggt Arenastaden kommer utan åtgärder generera över 1000 transporter per vecka. Målet är att minska dagens transporter i Arenastaden till 2021 med 70 procent vilket kommer bidra till en renare, tryggare, tystare och hållbar stadsdel.

- "Om vi lyckas i vår ambition att minska antalet transporter in- och ut från våra stadsutvecklingsområden har vi kommit en bra bit på vägen att skapa mera hållbara stadsdelar, säger Carl Michael Augustsson, chef stadsdelsutveckling på Fabege.

De fyra parternas olika kompetenser tas till vara i samarbetet.

  • Fabege är den största fastighetsägaren i Arenastaden i Solna och utvecklar bland annat fastigheter och stadsdelar främst inom Stockholms län.
  • Catena, som det ledande bolaget inom logistikfastigheter äger, utvecklar och förvaltar välbelägna logistikanläggningar som försörjer storstadsregionerna i Skandinavien.
  • Servistik erbjuder innovativa och flexibla logistiklösningar med fokus på effektivitet och långsiktighet till bygg- och industribranschen.
  • Ragn-Sells är ett av Sveriges ledande återvinningsföretag med starkt fokus på hållbarhet och cirkulär ekonomi i material- och avfallsfrågor.

Fabege AB (publ)

4 maj 2017 08:30

För ytterligare information

Christian Hermelin, VD, tel: 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Carl Michael Augustsson, chef stadsdelsutveckling, tel 070-544 48 42, 08-555 148 21

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)

Bilder

Klicka på en bild nedan för att spara den och se den i större format. Bilderna kan ej användas för kommersiellt bruk.