Populära sökningar

Delårsrapport januari – mars 2018

Ökade hyresintäkter och rekordhög avkastning på projekt

  • Hyresintäkterna ökade till 614 Mkr (546). I identiskt bestånd ökade hyresintäkterna med drygt 13 procent.
  • Driftsöverskottet ökade till 439 Mkr (379). I identiskt bestånd ökade driftsöverskottet med 17 procent.
  • Överskottsgraden uppgick till 72 procent (69).
  • Förvaltningsresultatet ökade med 27 procent till 274 Mkr (216).
  • Realiserade och orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 2 783 Mkr (833).
  • Nettouthyrning uppgick till 9 Mkr (21).
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 2 539 Mkr (882), motsvarande 13:36 kr per aktie (5:33).

-”Tillväxten i hyresintäkter och förvaltningsresultat fortsatte under första kvartalet genom färdigställande av projekt och hyresökningar som successivt ger växande intäkter. Under kvartalet har flera transaktioner på Stockholmsmarknaden bevisat att affärer kan göras på nya rekordnivåer. Förutom en mycket stark värdetillväxt i projektportföljen redovisar vi fortsatta värdeförändringar i förvaltningsportföljen till följd av både stigande hyresnivåer och fortsatt sjunkande avkastningskrav”, kommenterar Christian Hermelin, VD

Marknadsutsikter
-” Året har börjat bra och marknadsförutsättningarna känns alltjämt goda. Så länge konjunkturen är god, vilket den bedöms vara under 2018, så ser jag framför mig ett fortsatt starkt år med hög nettouthyrning, stigande intäkter och sjunkande räntekostnader. Kvartalets stora affär bäddar för fortsatta investeringar i nya spännande projekt. Vi har höga ambitioner och strävar ständigt efter att utvecklas och bli bättre. Fabege är väl positionerat för att tillvarata kommande affärsmöjligheter”, säger Christian Hermelin, VD

Fabege AB (publ)

Presentation av rapporten
I dag kl 09.00 presenterar Christian Hermelin, VD och Åsa Bergström, CFO rapporten på Operaterrassen i Stockholm. Presentationen går att följa via webbsändning. En engelsk telefonkonferens kommer också hållas 11:00. Följ den via webbsändning eller telefon: UK +44 20300 89 801, US +1 8557532 236, Sve +46 8 56 64 26 97

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christian Hermelin, VD, Fabege, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Åsa Bergström, vVD och ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 0706-66 13 80

Denna information är sådan information som Fabege AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagenom värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 april 2018 kl. 08:00 CET.

Fabege är ett fastighetsbolag med fokus på stadsutveckling och kommersiella fastigheter. Vi utvecklar attraktiva och hållbara stadsdelar med moderna kontor, bostäder och ett brett utbud av service - tillsammans med strategiska partners. Både vårt perspektiv och ägande är långsiktigt och vår passion är att skapa rätt förutsättningar för alla som bor, verkar och vistas i våra områden. Vi finns på ett begränsat antal delmarknader med hög tillväxt i Stockholmsområdet. Fabege aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap-segmentet. För mer information: www.fabege.se

24 apr 2018 08:00