Populära sökningar

Delårsrapport januari – september 2018

Fortsatt stark efterfrågan nytt stadsutvecklingsprojekt har initierats

  • Hyresintäkterna ökade till 1 864 Mkr (1 688). I identiskt bestånd ökade hyresintäkterna med drygt 10 procent.
  • Driftsöverskottet ökade till 1 389 Mkr (1 230). I identiskt bestånd ökade driftsöverskottet med 12 procent.
  • Överskottsgraden uppgick till 75 procent (73).
  • Förvaltningsresultatet ökade med 25 procent till 895 Mkr (713).
  • Realiserade och orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 6 213 Mkr (4 452).
  • Nettouthyrning uppgick till 152 Mkr (190).
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 6265 Mkr (4 202), motsvarande 18:94 kr per aktie (12:70).

- ”Under perioden har vi omförhandlat en volym om 219 Mkr med en genomsnittlig ökning på 30 procent. Det är ett tydligt bevis på den starka utvecklingen på Stockholms kontorsmarknad. Detta ska ses mot bakgrund av att vi i omförhandlingar ger befintliga kunder en rabatt mot rådande marknadshyra. I augusti lanserade vi vår kommande satsning i Flemingsberg där betydande belopp kommer att investeras om några år. Närheten till den bästa spårbundna knutpunkten i södra Stockholm, den stora tillgängliga markytan och Huddinge kommuns handlingskraft är viktiga faktorer som gör att vi med stor tillförsikt ser fram emot att tillsammans med andra parter utveckla området.”, kommenterar Christian Hermelin, VD

Marknadsutsikter
- ” Stigande hyresintäkter, effektiv förvaltning och lägre räntekostnader innebar att förvaltningsresultatet ökade med 25 procent. Fortsatt värdetillväxt, främst genom projekt och ökade hyresnivåer, bidrog också till det starka resultatet. Även om en konjunkturavmattning kommer allt närmare så fortsätter Stockholm att växa. Det ger oss gynnsamma förutsättningar att fortsätta vår tillväxt. Vi ser många goda möjligheter att fortsätta utvecklingen av attraktiva kontor i alla våra stadsdelar”, säger Christian Hermelin, VD

Fabege AB (publ)

Presentation av rapporten
I dag kl 09.00 presenterar Christian Hermelin, VD och Åsa Bergström, CFO rapporten på Operaterrassen i Stockholm. Presentationen går också att följa via webbsändning. En engelsk telefonkonferens kommer hållas klockan 11:00. Följ den via webbsändning eller telefon: UK: + 4420300898 02 US: +1 85575322 35, Sve + 46 8 85 66 42 664

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christian Hermelin, VD, Fabege, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Åsa Bergström, vVD och ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 0706-66 13 80

Denna information är sådan information som Fabege AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 oktober 2018 kl. 08:00 CET.

Fabege är ett fastighetsbolag med fokus på stadsutveckling och kommersiella fastigheter. Vi utvecklar attraktiva och hållbara stadsdelar med moderna kontor, bostäder och ett brett utbud av service - tillsammans med strategiska partners. Både vårt perspektiv och ägande är långsiktigt och vår passion är att skapa rätt förutsättningar för alla som bor, verkar och vistas i våra områden. Vi finns på ett begränsat antal delmarknader med hög tillväxt i Stockholmsområdet. Fabege aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap-segmentet. För mer information: www.fabege.se

18 okt 2018 08:00

För ytterligare information

Christian Hermelin, VD, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Åsa Bergström, vVD, ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 070-666 13 80

Ladda ner Hela rapporten (PDF) (PDF) Ladda ner pressmeddelandet (PDF)