Populära sökningar

Fabege AB (publ) verkställer aktiesplit

Vid Fabege AB (publ):s årsstämma den 9 april 2018 beslutades det om en uppdelning av aktier (”split”) med villkor 2:1. Styrelsen bemyndigades av årsstämman att bestämma avstämningsdagen för spliten.

Styrelsen har beslutat att avstämningsdag för spliten ska infalla den 27 april 2018 och de nya aktierna förväntas registreras på aktieägarnas konton den 30 april 2018.

Sista dag för handel med aktier före split är den 25 april 2018 och första dag för handel med aktier efter split är den 26 april 2018. Den nya ISIN-koden för aktien kommer att vara SE0011166974.

Spliten sker automatiskt via Euroclear Sweden AB och aktieägare behöver inte vidta några åtgärder.

Spliten medför att antalet aktier i Fabege AB (publ) ökar från 165391572 till 330783 144.


Fabege AB (publ)

18 apr 2018 10:00

För ytterligare information

Åsa Bergström, vVD och ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 0706-66 13 80 

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)