Populära sökningar

Fabege säljer Lagern 4 i Solna

Fabege har avyttrat fastigheten Lagern 4 i Solna till ett av Pareto nybildat bolag. Försäljningen sker i bolag med ett underliggande fastighetsvärde om 268 Mkr efter avdrag för latent skatt och ger ett resultat om  cirka 5  Mkr före skatt vilket kommer att redovisas som en orealiserad värdeförändring i tredje kvartalet.

Fastigheten är belägen med adress Parkvägen 4, i Solna. Fastigheten är bebyggd med en byggnad som tidigare innehållit kontor och som nu är ombyggd till skola, förskola och LSS-boende med Solna stad som hyresgäst. Råsunda Centralskola, som den nya skolan kommer att heta, öppnar för undervisning till skolstarten hösten 2018.

Tillträde kommer att ske under fjärde kvartalet 2018.

– Med vårt fokus på kontor är det naturligt att avyttra denna skolfastighet när den är färdigställd och har tagits i bruk. Fastigheten är fullt uthyrt och innebär ingen vidare utvecklingspotential för Fabege. Vi är övertygade om att Pareto som tidigare förvärvat den här typen av samhällsfastigheter kommer bli en bra hyresvärd, kommenterar Klaus Hansen Vikström, vVD och affärsutvecklingschef på Fabege.

9 aug 2018 15:00

För ytterligare information


Christian Hermelin, VD, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Klaus Hansen Vikström, vVD och affärsutvecklingschef, tel 08-555 148 74, 070-239 34 81
Åsa Bergström, vVD, ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 070-666 13 80

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)