Populära sökningar

Fabege sponsrar hälsosatsning i Solnas skolor

Det finns idag en bristande kunskap i samhället om kosttillskott och en utbredd kultur bland många idrottare att elitsatsa och att äta tillskott av något slag tidigt. Samtidigt vet vi att 20-25 procent av kosttillskotten innehåller dopingklassade substanser, utan att det anges på förpackningen. Fabege vill nu bidra till att fler elever i Solna ökar sina kunskaper i ämnet för att i förlängningen undvika oavsiktlig doping.

Fabege är aktiv i samhällsbyggandet i Stockholm och har en väl uttalad hälsosatsning bland företagets anställda. Tack vare samarbetet med Arne Ljungqvist Anti-doping Foundation och rörelsen ”Pure for Sure” har Fabege nu fått möjlighet att sponsra en utbildningssatsning riktad mot skolungdomar i Solna. Förhoppningen är att utbildningsmaterialet ska bli ett naturligt inslag ibland annat ämnet Idrott och hälsa.

Dopingen är inte bara ett stort problem inom idrotten. Användningen av dopingpreparat ökar snabbt även bland vanliga motionärer, ungdomar och andra som söker kemiska genvägar för att höja sin prestation, bli snyggare eller till och med öka sin koncentrationsförmåga. Preparaten används för att bygga muskler, gå ner i vikt eller för att kunna prestera bättre i skolan och på jobbet.

Dopingpreparaten är lätta att få tag på via internet och de sprids numera även via kosttillskott i vanliga butiker runt om i landet. Bristfällig kontroll kring kosttillskottens tillverkning och innehåll gör att många användare får i sig farliga dopingsubstanser utan att ens vara medvetna om det då innehållet i förpackningen alltför sällan redovisas utförligt på etiketten.

–Vi vill se en socialt hållbar samhällsutveckling och då är våra barn och ungdomars hälsa en oerhört viktig del. Samarbetet med Solnas skolor har skett i flera olika former under årens lopp och vi hoppas att många skolor nappar, säger Elisabet Olin, kommunikationschef på Fabege.

Fabege AB (publ)

25 okt 2018 09:00

För ytterligare information

Elisabet Olin, kommunikationschef, tel 08-555 148 20, 0706-725233

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)