Populära sökningar

Fabege utökar sitt gröna MTN-program från 5 till 8 Mdkr

I april 2016 etablerade Fabege ett MTN-program med särskilda villkor avseende hållbarhet och miljö om 2 000 Mkr. Programmet utökades till 5 000 Mkr i september 2017. Fabege har nu beslutat att ytterligare utöka ramen till 8 000 Mkr. Uppdaterat prospekt finns att tillgå på bolagets hemsida och är godkänt av Finansinspektionen. Grundprospektet uppdateras årligen.

Efterfrågan på gröna obligationer för att finansiera miljöriktiga och hållbara tillgångar fortsätter att öka. Genom det gröna MTN-programmet kan Fabege erbjuda investerare att delta i finansiering av utvalda hållbara fastigheter via obligationer Fabege emitterar under programmet. Den befintliga ramen om 5000 Mkr är i dagsläget fullt utnyttjad.

Programmet har tagits fram och utökats i samarbete med Handelsbanken och Mannheimer Swartling Advokatbyrå. De gröna villkoren är integrerade i programmet och samtliga obligationer som emitteras under programmet är gröna. Emitterade obligationer noteras på Nasdaq Stockholm Sustainable Bonds List. Återförsäljare för programmet är Handelsbanken, Swedbank, Nordea och SEB.

- Vi är mycket glada för den fortsatt starka efterfrågan på våra gröna obligationer och våra ökade möjligheter att finansiera oss grönt. Hälften av Fabeges finansiering är nu grön och vi gläds åt den alltmer ansvarskännande finansmarknaden. , kommenterar Åsa Lind, Finanschef, Fabege.

Mer information om det gröna MTN-programmet finns på Fabeges webbsida; fabege.se/grontmtn

Fabege AB (publ)

23 maj 2018 13:00

För ytterligare information

Åsa Bergström, vVD och ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 0706-66 13 80
Åsa Lind, finanschef, tel 08-555 148 08, 0733-87 18 08

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)