Populära sökningar

Fabeges valberedning inför årsstämman 2019

Vid Fabeges årsstämma den 9 april  2018 beslutades att valberedningen, som bland annat ska lämna förslag till styrelseledamöter, i första hand ska bestå av företrädare för de fyra största aktieägarna. Namnen på valberedningens ledamöter samt de ägare dessa företräder ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman och baseras på det kända ägandet omedelbart före offentliggörandet.

I enlighet med beslutet har de största aktieägarna baserat på ägandet per 31 augusti 2018 erbjudits plats i Fabeges valberedning och följande valberedning har bildats:

  • Bo Forsén, ordförande och representant för Backahill AB.
  • Thomas Ehlin, representant för Fjärde AP-fonden.
  • Eva Gottfridsdotter-Nilsson, representant för Länsförsäkringar fondförvaltning.
  • Mats Qviberg, representant för Investment AB Öresund.

Valberedningen representerar tillsammans 26 procent av rösterna i Fabege.

Årsstämman kommer att hållas i Solna den 2 april 2019 klockan 15:00.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till ir@fabege.se eller brev till Fabege AB, Valberedningen, Box 730, 169 27 Solna.

Fabege AB (publ)

19 sep 2018 09:00

För ytterligare information

Åsa Bergström, vVD och ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 0706-66 13 80 

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)