Populära sökningar

Förändring i valberedningen för Fabege

Mats Qviberg har meddelat valberedningen att han på grund av tidsbrist inte kan delta i valberedningens fortsatta arbete. Investment AB Öresund har utsett Andreas Hofmann som Mats Qvibergs ersättare.

Valberedningens ordförande

Bo Forsén

Fabege AB (publ)

26 nov 2018 10:00

För ytterligare information

Bo Forsén, valberedningens ordförande, Tel: +46 70 632 86 50

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)