Populära sökningar

Valberedningens förslag till styrelse och ordförande i Fabege AB (publ)

Inför årsstämman i Fabege AB (publ) den 9 april 2018 offentliggör valberedningen härmed sitt förslag avseende styrelseordförande och övriga styrelseledamöter. 

Valberedningen föreslår:

  • att styrelsen ska bestå av åtta ledamöter
  • omval av Anette Asklin, Anna Engebretsen, Eva Eriksson, Märtha Josefsson, Jan Litborn, Pär Nuder och Mats Qviberg
  • nyval av Per-Ingemar Persson
  • att Jan Litborn väljs som ordförande efter Erik Paulsson som tidigare meddelat att han undanber sig omval.

Per-Ingemar Persson är född 1956 och utbildad civilingenjör från Lunds Tekniska Högskola. Han har lång arbetslivserfarenhet från ledande befattningar inom bygg- och anläggningsbranschen senast som vd för Veidekke Sverige. Han driver numera egen rådgivningsverksamhet. Andra väsentliga pågående styrelseuppdrag består avStyrelseordförande i Northern Enviromentel and Water Solutions AB, Styrelseledamot i Wihlborgs Fastighets AB, Hemfosa Fastighets AB, ELU Konsult AB samt i fyra internstyrelser i Veidekke koncernen.

Valberedningens övriga förslag till årsstämman i Fabege AB måndagen den 9 april i år kommer att anges i kallelsen till årsstämman som offentliggörs i början av mars 2018.

Valberedningen inför årsstämman 2018 består av:

Bo Forsén, valberedningens ordförande, Backahill Inter AB
Thomas Ehlin, Fjärde AP Fonden
Eva Gottfridsdotter Nilsson, Länsförsäkringar Fondförvaltning
Mats Qviberg Investment AB Öresund

Tillsammans representerar valberedningen drygt 25 procent av rösterna i bolaget.

Fabege AB (publ)

9 feb 2018 07:50

För ytterligare information

Bo Forsén, valberedningens ordförande, tel 0706-32 86 50

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)