Populära sökningar

Delårsrapport januari – juni 2019

Ökade hyresintäkter, förbättrat förvaltningsresultat och fortsatt värdetillväxt

  • Hyresintäkterna ökade till 1 449 Mkr (1 237). I identiskt bestånd ökade hyresintäkterna med drygt 19 procent.
  • Driftsöverskottet ökade till 1 063 Mkr (908). I identiskt bestånd ökade driftsöverskottet med 20 procent.
  • Överskottsgraden uppgick till 73 procent (73).
  • Förvaltningsresultatet ökade med 30 procent till 741 Mkr (572).
  • Realiserade och orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 3 122 Mkr (5 366).
  • Nettouthyrning uppgick ackumulerat till -87 Mkr (123). I andra kvartalet uppgick nettouthyrningen till 20 Mkr. Hyresnivåerna i omförhandlade avtal ökade med i genomsnitt 20 procent (29).
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 2 790 Mkr (5 175), motsvarande 8:44 kr per aktie (15:64).

- ”Den positiva trenden med stigande hyresintäkter, förbättrat förvaltningsresultat och fortsatt värdetillväxt fortsatte under andra kvartalet. Försäljningen av Pelaren 1 vid Globen visade att avkastningskraven fortsatt ned vilket också fick en positiv effekt på värderingen av flera av våra fastigheter.” kommenterar Christian Hermelin, VD.

Marknadsutsikter

- ”Marknadsutsikterna har inte förändrats sedan förra kvartalet. Stockholm står starkt och har en långsiktig tillväxtprognos, vilket ger goda förutsättningar för Fabeges fortsatta tillväxt. Fabege är rätt positionerat och kan erbjuda kontorslokaler i attraktiva, moderna och hållbara stadsdelar i Storstockholm. Både på norra och på södra sidan. Den ränteförändring vi har sett under senaste kvartalet har ännu inte fått genomslag i våra värderingar och jag förväntar mig vi kommer se en fortsatt press nedåt på avkastningskraven under kommande kvartal”, säger Christian Hermelin, VD.

Fabege AB (publ)

Presentation av rapporten
I dag kl 09.00 presenterar Christian Hermelin, VD och Åsa Bergström, CFO rapporten på Operaterrassen i Stockholm. Anmälan sker via länken. Presentationen går också att följa via webbsändning.
En engelsk telefonkonferens kommer hållas klockan 11:00. Följ den via webbsändning eller via följande telefonnummer: UK: +44333300 92 60, US+1833526 8 383, Sve +46 8505583 59

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christian Hermelin, VD, Fabege, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Åsa Bergström, vVD och ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 0706-66 13 80

Denna information är sådan information som Fabege AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 juli 2019 kl. 07:30 CET.

Denna information är även sådan information som Fabege AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 juli 2019 klockan 07:30 CET.

Fabege är ett fastighetsbolag med fokus på stadsutveckling och kommersiella fastigheter. Vi utvecklar attraktiva och hållbara stadsdelar med moderna kontor, bostäder och ett brett utbud av service - tillsammans med strategiska partners. Både vårt perspektiv och ägande är långsiktigt och vår passion är att skapa rätt förutsättningar för alla som bor, verkar och vistas i våra områden. Vi finns på ett begränsat antal delmarknader med hög tillväxt i Stockholmsområdet. Fabege aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap-segmentet. För mer information: www.fabege.se

5 jul 2019 07:30