Populära sökningar

Förändring av företagsledningens innehav av aktier i Fabege AB

Fabeges ledning har tillsammans via en delägd aktiesparklubb ett gemensamt aktieinnehav i Fabege AB. Aktiesparklubben äger totalt 234 200 aktier. I enlighet med aktieklubbens stadgar har delägarskapet nu upplösts och aktierna avyttrats.

Vid årsstämman 2018 fattades beslut om ett utökat incitamentsprogram för ledningen som syftar till att successivt öka ledningens innehav av aktier i bolaget. Detta sker genom ett åtagande att återinvestera del av utbetald bonus i aktier.

Fabege AB (publ)

27 maj 2019 11:00

För ytterligare information

Åsa Bergström, vVD, ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 070-666 13 80

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)