Populära sökningar

Över 70 % reser hållbart till och från Arenastaden

En omfattande resvaneundersökning visar att hela 52 % av medarbetarna reser med kollektivtrafik till och från sina arbetsplatser i Arenastaden i Solna och att ytterligare 20 % cyklar eller promenerar. Det är det högst uppmätta värdet av hållbart resande hittills i de tio analyserade stadsdelarna enligt docent Markus Robèrt vid SEED, Strategic Sustainability Studies vid KTH. Trots dessa höga siffror finns en ambition hos både företag och medarbetare i Arenastaden att ytterligare öka andelen hållbart resande.

Resvaneundersökningen genomfördes under försommaren bland de cirka 22000 medarbetare som har sin arbetsplats i Arenastaden med syfte att fortsätta utveckla kollektivtrafik och tjänster för minskat klimatavtryck. Resultatet visar bland annat att nästan hälften av de som arbetspendlar fem dagar i veckan med bil skulle kunna tänka sig att avstå från bilen om kollektivtrafiken förbättrades.

- Nu har vi tillsammans med företagen i stadsdelen tagit det första steget i vårt långsiktiga mål att halvera utsläppen från arbetspendling till och från Arenastaden till 2030, säger Mia Häggström, hållbarhetschef för Fabege.

Fabege kommer tillsammans med företagen i Arenastaden nu att arbeta fram en handlingsplan som går i takt med de globala klimatmålen om halverade utsläpp av växthusgaser till 2030. Arbetet kommer att ske i nära relation med kommunen, SL och MTR för bästa möjliga utveckling. Exempel på planerade åtgärder är fortsatt utbyggnad av laddplatser för elfordon, förbättrade cykelvägar, kollektivtrafikförbindelser, flexibla arbetsformer samt breddat utbud av delningstjänster för bilar, el-mopeder och elcyklar.

- Jag har under många år samarbetat med Fabege och med många av deras kunder. Det är imponerande att se engagemanget, visionen kring hållbart resande och de klimateffekter vi redan ser på stadsdelsnivå, säger Markus Robèrt, docent KTH och grundare av CERO.

Arenastaden har tilldelats utmärkelsen ”CERO benchmark – klimateffektiv stadsdel” för sitt goda resultat och positiva klimateffekter.

Fabege AB (publ)

För mer information om CERO

www.cero.nu

25 sep 2019 07:50

För ytterligare information

Mia Häggström, Hållbarhetschef, telefon 08-555 148 54 eller 0733-871854
Markus Robèrt, docent på SEED – Strategic Sustainability Studies vid KTH, 070-7671241

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)

Bilder

Klicka på en bild nedan för att spara den och se den i större format. Bilderna kan ej användas för kommersiellt bruk.