Populära sökningar

Valberedningens förslag till styrelse och ordförande i Fabege AB (publ)

Inför årsstämman i Fabege AB (publ) den 2 april 2019 offentliggör valberedningen härmed sitt förslag avseende styrelseordförande och övriga styrelseledamöter. 

Valberedningen föreslår:

  • att styrelsen ska bestå av sju ledamöter
  • att omvälja Anette Asklin, Eva Eriksson, Märtha Josefsson, Jan Litborn, Pär Nuder, Per-Ingemar Persson och Mats Qviberg. Anna Engebretsen har undanbett sig omval
  • att till styrelsens ordförande välja Jan Litborn

Valberedningen inför årsstämman 2019 består av:

  • Bo Forsén, valberedningens ordförande, Backahill Inter AB
  • Thomas Ehlin, Fjärde AP Fonden
  • Eva Gottfridsdotter Nilsson, Länsförsäkringar Fondförvaltning
  • Andreas Hofmann Investment AB Öresund

Tillsammans representerar valberedningen cirka 25 procent av rösterna i bolaget.

Valberedningens övriga förslag till årsstämman i Fabege AB tisdagen den 2 april i år kommer att anges i kallelsen till årsstämman som offentliggörs i slutet av februari 2019.

Fabege AB (publ)

15 feb 2019 07:50

För ytterligare information

Bo Forsén, Valberedningsordförande, 0706-32 86 5

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)