Populära sökningar

Fabege förvärvar i Hammarby Sjöstad

Fabege har förvärvat Påsen 1 i Hammarby Sjöstad från CapMan Nordic Real Estate. Fastigheten ligger i direkt anslutning till Fabeges fastigheter längs Hammarby Fabriksväg och granne med Trikåfabriken 9 längs med Textilgatan. Den omfattar en uthyrningsbar yta om cirka 10 000 kvm varav 8 270 kvm kontor och resterande lager, samt därutöver garageplatser.

Förvärvet sker i bolag med ett underliggande fastighetsvärde om 441 Mkr före avdrag för latent skatt. Fastigheten kommer att tillträdas under det andra kvartalet 2020.

Påsen 1 ger en god koppling till Hammarby Sjöstads historia med sin tidstypiska gestaltning av industriell karaktär och med kvaliteter som bidrar till nya attraktiva attribut i det moderna kontoret, som till exempel stora industrifönster ut mot gatan. I kvarteren bakom fastigheten finns nya bostadshus och en större park som bidrar till känslan av en stad som lever dygnets alla timmar.

Fabege ser en potential i att både utveckla stadslivet längs Textilgatan upp från Mårtendals tvärbanestation och den befintliga fastigheten med en mer modern och flexibel kontorslösning. Genom affären stärks Fabeges möjligheter att tillgodose efterfrågan på kontor i Hammarby Sjöstad.

- "Tack vare förvärvet får vi ytterligare en pusselbit till förverkligandet av vår vision för området och befäster vår position som lokal stadsutvecklare i Hammarby Sjöstad, kommenterar Stefan Dahlbo", VD på Fabege.

Fabege satsar vidare på fortsatt tillväxt i Hammarby Sjöstad då stadsdelen är långt ifrån färdigutvecklad, inte minst med tanke på att den blå tunnelbanelinjen byggs ut söderut och kommer att få två nya stationer i området. Under 2019 färdigställde Fabege två projekt, Trikåfabriken 9 som är nominerad till Årets byggnad i Stockholm och Båtturen 2 som är Goodbye Kansas nya huvudkontor. Fortsatta planer innefattar nya byggrätter, förädling av befintliga byggnader och utveckling av ett attraktivt serviceutbud.

8 maj 2020 10:30

För ytterligare information

Stefan Dahlbo, VD och koncernchef, tel 08-555 148 10, stefan.dahlbo@fabege.se
Klaus Hansen Vikström, vVD och affärsutvecklingschef, tel 070-239 34 81, klaus.hansenvikstrom@fabege.se
 

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)

Bilder

Klicka på en bild nedan för att spara den och se den i större format. Bilderna kan ej användas för kommersiellt bruk.