Populära sökningar

Fabege säljer Sadelplatsen 1 i Solna

Fabege har avyttrat fastigheten Sadelplatsen 1 i Solna till CapMan.

Fastigheten är belägen på Vallgatan 11 vid Järva krog och har under många år inrymt Audi som bedrivit bilförsäljning där. Den omfattar 6 360 m2 uthyrbar area för bilförsäljning och kontor samt ett P-däck. Fastigheten är idag näst intill tomställd.

Försäljningen sker i bolag med ett underliggande fastighetsvärde om 260 Mkr och ger ett resultat om 43 Mkr före skatt och 52 Mkr efter skatt. Resultatet kommer att redovisas under fjärde kvartalet.

Tillträde sker senast 1 april 2021.

"Fastigheten ligger inte inom något av våra prioriterade områden och det känns därför naturligt att avyttra den kommenterar Stefan Dahlbo", VD och koncernchef på Fabege.

Fabege AB (publ)

11 dec 2020 13:35

För ytterligare information

Stefan Dahlbo, VD och koncernchef, tel 08-555 148 10, 070-353 18 88
Klaus Hansen Vikström, vVD och affärsutvecklingschef, tel 070-239 34 81
Åsa Bergström, vVD och ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 0706-66 13 80

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)

Bilder

Klicka på en bild nedan för att spara den och se den i större format. Bilderna kan ej användas för kommersiellt bruk.