Populära sökningar

Fabege tilldelad markanvisning i Hammarby Sjöstad från Stockholms stad

Fabege och Stockholms stad har kommit överens om en markanvisning vid Hammarby Fabriksväg (Korphoppet 5) som omfattar upp till 33 000 kvm BTA kontor och andra verksamheter. Det är en del i stadens projekt att koppla samman Hammarbyhöjden och Hammarby Sjöstad. Idag är Fabege tomträttshavare till fastigheten Korphoppet 5.

Den upplyfta Hammarbyvägen och den lägre liggande Hammarby fabriksväg föreslås slås samman på den lägre nivån och utvecklas till en stadsgata med bebyggelse längs bägge sidorna. Avsikten är att skapa ett tryggt, attraktivt, sammanhängande stadsrum med cirka 4 000-5 000 kontorsarbetsplatser, hotell, ett torg och aktiva bottenvåningar med lokaler mot gatan.

Fabege är ägare till kringliggande fastigheter på Hammarby Fabriksväg och planerar nu tillsammans med staden och övriga byggaktörer den framtida utvecklingen. Korphoppet 5 används idag som arbetstunnel för utbyggnaden av den blå tunnelbanelinjen som får två nya stationer i Hammarby Sjöstad, vilket gör att stadsdelen knyts närmare innerstaden och får en koppling till Nacka öster ut och Hagsätra söder ut.

"Hammarby Sjöstad är en stadsdel med en bra mix av bostäder, kontor, skolor, kultur och service som ligger oss varmt om hjärtat. Vårt nyförvärv av kvarteret Påsen 1, våra fastigheter längs Hammarby Fabriksväg och denna nya markanvisning ger oss mycket goda förutsättningar att expandera Sjöstans levande stadskaraktär och goda arbetsmiljö söderut," berättar Fabeges VD och koncernchef Stefan Dahlbo.

En markanvisning är en option att med ensamrätt förhandla med staden om en specifik mark.

Fabege AB (publ)

25 sep 2020 09:30

För ytterligare information

Stefan Dahlbo, VD och Koncernchef, tel 08-555 148 10, 070-353 18 88
Charlotte Liliegren, Chef Stads- och Fastighetsutveckling , tfn 08-556 747 38 alt 070-420 22 30

 

 

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)