Populära sökningar

Rutiner vid Fabeges årsstämma 2 april 2020

Med anledning av risken för smittspridning av Coronavirus inför Fabege särskilda rutiner vid årsstämman den 2 april 2020.

Rutinerna innebär följande:

  • Aktieägare (privatpersoner, ej juridiska personer) kan genom fullmakt företrädas på årsstämman genom ett av Euroclear Sweden utsett ombud (anställd hos Euroclear Sweden AB).
  • Vi uppmanar alla aktieägare att noga överväga möjligheten att lämna fullmakt och röstinstruktioner till ett ombud enligt ovan i stället för att närvara vid årsstämman fysiskt. För mer information om den möjligheten, som erbjuds kostnadsfritt av Euroclear Sweden, sewww.euroclearproxy.se
  • Årsstämman kommer att kunna följas via en webbsändning (www.fabege.se/arsstamma). För att rösta krävs dock fysisk närvaro eller inlämnad fullmakt.
  • Årsstämman kommer att hållas så kort och effektiv som möjligt
  • Ingen förtäring eller mingel kommer att hållas i anslutning till årsstämman

I enlighet med kallelsen kommer årsstämman att hållas den 2 april kl 15.00 i Filmstaden Scandinavia, Salong 2, Råsta Strandväg 19A, Solna. Inregistrering börjar kl 14.45.

Fabege AB (publ)

20 mar 2020 08:00

För ytterligare information


Stefan Dahlbo, VD, 08-555 148 10, stefan.dahlbo@fabege.se
Åsa Bergström, vVD, ekonomi- och finanschef, 08-555 148 29, asa.bergstrom@fabege.se

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)