Populära sökningar

Fabege föreslås ny markanvisning i Hammarby Sjöstad

Stockholm stad och Fabege har kommit överens om en markanvisning på tomträttsfastigheten Korphoppet 6 och intilliggande Korphoppet 7. Båda fastigheterna ingår i det pågående detaljplanearbetet för området Sjöstadshöjden, som syftar till att koppla ihop Hammarby sjöstad med Hammarbyhöjden.

Den upplyfta Hammarbyvägen och den lägre liggande Hammarby fabriksväg föreslås att sammanläggas på den lägre nivån och utvecklas till en stadsgata med bebyggelse längs bägge sidor. Avsikten är att skapa ett tryggt, attraktivt, sammanhängande stadsrum med cirka 4 000 - 5 000 kontorsarbetsplatser, hotell, bostäder, ett torg och aktiva bottenvåningar med lokaler mot gatan.

Fabege är ägare till de kringliggande fastigheterna längs Hammarby Fabriksväg och tomträttshavare av Korphoppet 6, där idag Volvo Cars har en bilanläggning. Korphoppet 7 är en obebyggd mindre yta mellan Fabeges fastigheter som i dagsläget används som arbetstunnel för utbyggnaden av den blå tunnelbanelinjen. Tunnelbanan kommer att få två nya stationer i Hammarby Sjöstad som knyter stadsdelen samman med innerstaden och skapar en starkare koppling till Nacka österut och Hagsätra söderut. För att möjliggöra en sammanhängande stadsutveckling vid Hammarby Fabriksväg föreslås Fabege att tillsammans med Korhoppet 6 även förvärva Korphoppet 7. Den kommande byggrättens storlek ska fastslås under planarbetet, men bedöms vara cirka 22 000 kvm. Staden har planer för bland annat ledningsomläggningar i Hammarbyvägen samt en sänkning och ombyggnad av Hammarbyvägen, vilket gör att projektet sannolikt kommer att påbörjas först år 2026/2027.

"Hammarby Sjöstad är en stadsdel med en bra mix av bostäder, kontor, skolor, kultur och service som ligger oss varmt om hjärtat. I fjol förvärvade vi kvarteret Påsen 1 samt tilldelades en markanvisning på Korphoppet 5. Tillsammans med den nya markanvisningen ger det oss mycket goda förutsättningar att expandera Sjöstans levande stadskaraktär och fina arbetsmiljö söderut," berättar Fabeges VD och koncernchef Stefan Dahlbo.

Beslutet om markanvisning kommer fattas i exploateringsnämnden 26 augusti. En markanvisning innebär en option att ensam förhandla med Staden om överenskommelse om exploatering inklusive köpeavtal för marken.

Fabege AB (publ)

16 aug 2021 12:00

För ytterligare information

Stefan Dahlbo, VD och koncernchef, tel 08-555 148 10, stefan.dahlbo@fabege.se'>stefan.dahlbo@fabege.se'>stefan.dahlbo@fabege.se'>stefan.dahlbo@fabege.se

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)

Bilder

Klicka på en bild nedan för att spara den och se den i större format. Bilderna kan ej användas för kommersiellt bruk.