Populära sökningar

Kontor med stark karaktär och tidlös arkitektur växer fram i Haga Norra

Fabege påbörjar nu nästa etapp av stadsutvecklingen i Haga Norra genom uppförandet av det första kontorskvarteret. Ett projekt med stark miljöprofil och arkitektur som flirtar med den industriella känslan med återbrukat tegel med patina, stora spröjsade fönster och tidlösa materialval. Haga Norra Kvarter 1 planeras stå inflyttningsklart i början av 2024 och kommer ha en yta på cirka 31 500 kvm kommersiella lokaler fördelat på åtta våningar.

Kvarter 1 har ett entréplan med cirka 2 000 kvm handels- och restaurangytor och två våningar garage. Här kommer det att finnas öppna fina ljusgårdar, terrasser och levande bottenvåningar med bland annat restauranger, gym och cykelgarage.

- Det finns en stor efterfrågan på bra kontor i och runt Arenastaden och nu skapar vi en kontorsprodukt av hög kvalitet i en mycket trevlig närmiljö som dessutom bara ligger ett stenkast från Solna station. Den ligger helt rätt i tiden och vi ser fram emot att välkomna hyresgäster till denna pärla till kontorsbyggnad, kommenterar Johan Zachrisson, Affärsutvecklingschef på Fabege.

Kontorsplanen förbereds för stor flexibilitet som möjliggör allt i från en hyresgäst i hela huset upp till delning med åtta hyresgäster per kontorsplan.

- Tid från beslut till önskat tillträde är ofta kopplat till kundens storlek. Då vi ser att detta hus även kommer att attrahera mindre och medelstora företag ser vi ett stort värde i att påbörja upphandling och uppförande av Kvarter 1 redan nu för att korta leveranstiden mot kund, säger Johan Zachrisson.

Det som kommer att utmärka stadsdelen är att den redan från början får en urban trivsel som man oftast finner i betydligt äldre stadsdelar. Kvarterens medvetna gestaltning och de många bostadskvarteren som utvecklas parallellt bidrar till att butiker och restauranger i bottenvåningarna får kunder i närområdet. Ett småskaligt stadsliv i ett centralt läge växer fram här. De bostadskvarter som redan står klara har sålts i mycket hög takt, och de första etapperna är redan inflyttade. När området är klart kommer det finnas cirka 1000 lägenheter.

I Haga Norra är miljö- och hållbarhetambitionerna höga och målet för den första kontorsbyggnaden är att minska CO2-avtrycket med 25 procent från tidig beräkning till färdig produkt, vilket kommer ställa höga krav på metodval under både projekterings- och utförandefasen. Det återbrukade teglet i fasad är ett av många exempel på Fabeges hållbarhetsambitioner och byggnaden kommer att certifieras enligt BREEAM-SE Excellent när den står klar. För att skapa en hållbar stadsdel bygger Fabege även en logistikcentral i området som kommer hantera transporter till och från kontor, butiker, restauranger och bostäderna i de olika kvarteren.

Fabeges investering uppskattas till cirka 1,4 Mdkr och Zengun har upphandlats som entreprenör. I uppdraget ingår även förberedande markarbeten för att möjliggöra en effektiv produktion av resterande byggnader, parker, gator och torg. Kvarter 1 har en ljus BTA på cirka 31500 kvm, vilket motsvarar en uthyrningsbar yta på 26700 kvm. Nästa kontorsetapp, Kvarter 2, omfattar ca 20 000 kvm kontor med inflyttning 2025.

Fabege AB (publ)

Läs gärna mer på: www.fabege.se/stadsdelar/haga-norra

19 nov 2021 09:00

För ytterligare information

Stefan Dahlbo, VD och Koncernchef, tel 070-353 18 88, stefan.dahlbo@fabege.se
Johan Zachrisson, Affärsutvecklingschef, tel 076-720 34 19, johan.zachrisson@fabege.se

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)

Bilder

Klicka på en bild nedan för att spara den och se den i större format. Bilderna kan ej användas för kommersiellt bruk.