Populära sökningar

Valberedningens förslag till styrelse och ordförande i Fabege AB (publ)

Inför årsstämman i Fabege AB (publ) den 25 mars 2021 offentliggör valberedningen härmed sitt förslag avseende styrelseordförande och övriga styrelseledamöter. 

Valberedningen föreslår:

  • att styrelsen ska bestå av sju ledamöter (sex)
  • att omvälja Anette Asklin, Emma Henriksson, Märtha Josefsson, Jan Litborn, Mats Qviberg samt nyval av Lennart Mauritzson och Stina Lindh Hök. Per-Ingemar Persson har undanbett sig omval.
  • att till styrelsens ordförande omvälja Jan Litborn

Lennart Mauritzson är VD på Backahill AB som är största ägare i Fabege. Stina Lindh Hök är VD på Nyfosa AB.

Valberedningen inför årsstämman 2021 består av:

  • Bo Forsén, ordförande och representant för Backahill AB.
  • Eva Gottfridsdotter-Nilsson, representant för Länsförsäkringar fondförvaltning.
  • Mats Qviberg för familjen Qviberg.
  • Peter Guve representant för AMF Pension.

Tillsammans representerar valberedningen cirka 23 procent av rösterna i bolaget.

Valberedningens övriga förslag till årsstämman i Fabege AB torsdagen den 25 mars april i år kommer att anges i kallelsen till årsstämman som offentliggörs i mitten av februari 2021.

Fabege AB (publ)

12 jan 2021 07:50

För ytterligare information

Bo Forsén, Valberedningsordförande, 070-632 86 50

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)

Bilder

Klicka på en bild nedan för att spara den och se den i större format. Bilderna kan ej användas för kommersiellt bruk.