Populära sökningar

Delårsrapport jan-mars 2022

Året inleddes starkt med fortsatt bra aktivitet på hyresmarknaden, positiv nettouthyrning och värdeökningar i fastighetsportföljen. Projekten fortlöper enligt plan och två nya projekt påbörjades under perioden. Två förvärv genomföres på södra sidan av Stockholm.

  • Hyresintäkterna ökade till 762 Mkr (707). I identiskt bestånd ökade intäkterna med cirka 8 procent i jämförelse med samma period före­gående år
  • Driftsöverskottet ökade till 554 Mkr (506). I identiskt bestånd ökade driftsöverskottet med 9 procent.
  • Överskottsgraden uppgick till 73 procent (72).
  • Omsättning bostadsutveckling uppgick till 7 Mkr och bruttoresultatet uppgick till -7 Mkr.
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 381 Mkr (346).
  • Realiserade och orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 2 159 Mkr (514).
  • Nettouthyrning under perioden uppgick till 8 Mkr (36).
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 2 782 Mkr (863), motsvarande 8:69 kr per aktie (2:64).
  • Belåningsgraden uppgick till 35 procent (35).

- Jag är nöjd med ökningen av förvaltningsresultatet och att den positiva trenden från före årsskiftet har fortsatt in i början av 2022.

- Vi har en stark balansräkning, en stabil kundbas, ett modernt fastighetsbestånd i bra lägen med många utvecklings- och projektmöjligheter så trots en osäker omvärld med många utmaningar är jag optimistisk inför ett fortsatt 2022, säger Stefan Dahlbo, VD.

Fabege AB (publ)

Presentation av rapporten

I dag kl 09.30 presenterar Stefan Dahlbo, VD, och Åsa Bergström, CFO, rapporten. Följ presentationen via länk: https://tv.streamfabriken.com/sv-fabege-q1-2022 eller via följande telefonnummer: SE: +46 8566427 07, UK: +44333300 92 73, US+1 646 722 49 04.

En engelsk presentation kommer att hållas klockan 11:30. Följ den via https://tv.streamfabriken.com/en-fabege-q1-2022 eller via följande telefonnummer:
SE: +46 8 566 426 93 UK: +44 333 300 92 68 US: +1 631 913 14 22 PIN: 93 99 89 63#.

Denna information är sådan information som Fabege AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:smarknadsmissbruksförordning (596/2014). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 april 2022 klockan 07:30 CET.

26 apr 2022 07:30

För ytterligare information

Stefan Dahlbo, VD och Koncernchef, tel 070-353 18 88, stefan.dahlbo@fabege.se
Åsa Bergström, vVD och Ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, asa.bergstrom@fabege.se 

Ladda ner Hela rapporten (pdf) (PDF) Ladda ner pressmeddelandet (PDF)