Populära sökningar

Delårsrapport jan-sep 2022

Perioden uppvisade positiv nettouthyrning och värdeökningar i fastighetsportföljen. I identiskt bestånd ökade intäkterna med cirka 5 procent.

  • Hyresintäkterna ökade till 2 251 Mkr (2 143). I identiskt bestånd ökade intäkterna med cirka 5 procent i jämförelse med samma period före­gående år
  • Driftsöverskottet ökade till 1 667 Mkr (1 616). I identiskt bestånd ökade driftsöverskottet med 3 procent.
  • Överskottsgraden uppgick till 74 procent (75).
  • Omsättning bostadsutveckling uppgick till 132 Mkr och bruttoresultatet uppgick till 10 Mkr.
  • Förvaltningsresultatet ökade till 1 138 Mkr (1 119).
  • Realiserade och orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 3 506 Mkr (2 476).
  • Nettouthyrning under perioden uppgick till 69 Mkr (130).
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 5 105 Mkr (3 142), motsvarande 16:05 kr per aktie (9:72).
  • Belåningsgraden uppgick till 36 procent (36).

Verksamheten rullar på bra och vi uppvisar en positiv nettouthyrning på 25 Mkr för kvartalet. De ökade avkastningskraven, på grund av marknadsläget, motverkades positivt av indexering vilket är huvudförklaringen till den orealiserade värdetillväxten på 253 Mkr, kommenterar Stefan Dahlbo, VD.

Prissättningen på obligationsmarknaden är fortsatt inte konkurrenskraftig jämfört med bankfinansiering. Ser vi ingen förbättring på obligationsmarknaden siktar vi på att ytterligare öka andelen finansiering i bank. Vi har efter halvårsskiftet utökat våra bankfaciliteter med totalt drygt 2,6 Mdkr och har nu 4,4 Mdkr i outnyttjade faciliteter, säger Stefan Dahlbo, VD.

Fabege AB (publ)

Presentation av rapporten

I dag kl 09.00 presenterar Stefan Dahlbo, VD, och Åsa Bergström, CFO, rapporten. Följ presentationen via länk: https://ir.financialhearings.com/sv-fabege-q3-2022 eller via följande telefonnummer: Sve +46 8505583 68 Eng: +44 3 333 009 274 USA: +1 6 3467224 956

En engelsk presentation kommer att hållas klockan 11:00.
Följ den via länk: https://ir.financialhearings.com/en-fabege-q3-2022 eller via följande telefonnummer: Sve +46 8505583 73 Eng: +44 3 333 009 273 USA: +1 6467224 902

Denna information är sådan information som Fabege AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s

marknadsmissbruksförordning (596/2014). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 oktober2022 klockan 07:30 CET.

20 okt 2022 07:30

För ytterligare information

Stefan Dahlbo, VD och Koncernchef, tel 070-353 18 88, stefan.dahlbo@fabege.se
Åsa Bergström, vVD och Ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, asa.bergstrom@fabege.se 

Ladda ner Kv3 2022 (PDF) Ladda ner pressmeddelandet (PDF)