Populära sökningar

Fabege och NIB i 10-årigt avtal

Nordiska Investeringsbanken (NIB) och Fabege har avtalat om ett 10-årigt lån om 432,5 Mkr för finansiering av Skandinaviens första noll-energi hotell i Arenastaden, Solna.

Den nya finansieringen ligger helt i linje med Fabeges finansiella strategi med en bred spridning på flera kapitalkällor och lång kapitalbindning. Lånet från NIB tillför ytterligare en finansieringskälla till Fabeges låneportfölj och den långa löptiden stärker kapitalbindningen, Lånet är säkerställt och finansierar fastigheten Nationalarenan 3 som färdigställdes sommaren 2021. Fasigheten hyrs av Nordic Choice Hotels som driver hotell- och longstay-verksamheten och inrymmer också Nordic Choice Hotels svenska huvudkontor.

Genom 25 borrhål för geoenergi samt totalt cirka 2 400 kvadratmeter solceller på fasad och tak produceras mer energi än vad som kommer förbrukas i fastighetsenergi vilket på sikt innebär nettonoll-utsläpp av koldioxid per kvadratmeter - inklusive byggfas, driftenergi, material och bortskaffande - för byggnaden.

Byggnaden är certifierad enligt FEBY Guld Plushus och utnämndes också till årets BREEAM-byggnad 2021 av Sweden Green Building Council.

Lånet från NIB kompletterar våra befintliga finansieringskällor och bidrar till lång kapitalbindning. Vi är glada över att projektet Nationalarenan 3, som vi är mycket stolta över, möter de hårda krav på hållbarhet som ställs av NIB, kommenterar Åsa Bergström, CFO Fabege.

Fabege AB (publ)

21 sep 2022 08:00

För ytterligare information

Åsa Bergström, Vice VD och CFO, tel 070-666 13 80, asa.bergstrom@fabege.se
Mia Häggström, Hållbarhetschef, tel 073-387 18 54, mia.haggstrom@fabege.se

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)

Bilder

Klicka på en bild nedan för att spara den och se den i större format. Bilderna kan ej användas för kommersiellt bruk.