Populära sökningar

Fabege och Tham & Videgård utvecklar Sveaplan

Visionen för Sveaplan är att skapa ett nytt kontorshus med förutsättningar för stadens norra entré att utvecklas samtidigt som den befintliga kulturmiljön tas tillvara. Stockholm Stad och Fabege har genomfört parallella skissuppdrag och har nu valt arkitektkontoret Tham & Videgård för uppdraget att förena traditionella innerstadskvarter med ny och framåtblickande arkitektur på Fabeges markanvisning vid Sveaplan.

I uppdragsbeskrivningen uttrycktes att projektet ska tillföra ett tillägg till stenstadens front som binder samman stenstaden med den nya dragningen av Sveavägen och entrén till Stockholms innerstad. Kvarteret ska kännetecknas av samtida arkitektur med sinnliga kvalitéer där tradition och framtida behov möts och bidra till känslan av en levande och stadsmässig entré till Stockholms innerstad. Det nya kontorshuset ska möta framtidens krav på en modern, flexibel och attraktiv arbetsplats med människan i centrum där kulturmiljö- och hållbarhetsaspekter ska samverka.

Motiveringen i bedömningsgruppens utlåtande där Tham & Videgårds skissförslag valdes lyder:

”Tham & Videgårds förslag har många goda stadsbyggnads- och gestaltningsmässiga kvaliteter och en tydlig arkitektonisk idé har åstadkommits. Förslaget bedöms ha störst framgång att anpassa sig till omgivande stadsmiljö och potential att på ett fint sätt inordna sig i sin omgivning. Förslaget bedöms även som tillräckligt robust och utvecklingsbart inom sitt gestaltningskoncept för att det ska kunna vidareutvecklas mot de höga hållbarhetskrav som både Fabege och staden har.”

"Genom utvecklingen av Sveaplan kommer vi skapa en plats full med liv och rörelse av ett område som idag domineras av en trafiklösning. Vi ser fram emot att tillsammans med Tham & Videgård och Stockholm stad förverkliga denna vision om en miljö där människor vill verka, vistas och mötas i en vacker byggnad som stockholmarna kan tycka om och känna stolthet över.” kommenterar Charlotte Liliegren, Chef Stads- och fastighetsutveckling på Fabege.

Gestaltningen med bågformer respektive valvformer i plan och fasad ger byggnaden en tydlig identitet som berikar stadsrummet. Fasadens runda hörn skapar intressanta utblickar från och mot stenstaden. Även utemiljön bidrar med grönska till platsen och goda förutsättningar för träd och dagvattenhantering.

Tham & Videgård kommenterar att en ny hörnsten i innerstaden är en uppfordrande uppgift. De ser verkligen fram emot att utveckla projektet som har potential att bli ett riktigt fint och samtida tillskott till stenstadens byggnadstradition.

Fabege är ägare till kringliggande byggnader som välkända Wenner-Gren Center och till de tre byggnaderna inom kvarteret Getingen på Sveavägen. Detta möjliggör ett holistiskt perspektiv, ansvarstagande och engagemang för att utveckla hela platsen.

Förslaget ska nu utvecklas och ligga till grund för kommande detaljplanearbete. En preliminär bedömning av byggstarten för Sveaplan är 2026 eftersom tidplanen påverkas av Stockholms stads ombyggnad av trafikplatsen.

Fabege AB (publ)

31 mar 2022 08:00

För ytterligare information

Charlotte Liliegren, Chef Stads- och fastighetsutveckling, tel 070-420 22 90, charlotte.liliegren@fabege.se
Hanna af Sandeberg, Stads- och fastighetsutvecklare, tel 073-387 18 98, hanna.af.sandeberg@fabege.se

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)

Bilder

Klicka på en bild nedan för att spara den och se den i större format. Bilderna kan ej användas för kommersiellt bruk.