Populära sökningar

Fabege offentliggör uppdaterat prospekt för MTN samt ett uppdaterat grönt ramverk

Fabege offentliggör den årliga uppdateringen av grundprospektet för sitt MTN-program. I samband med detta har även det Gröna ramverket för finansiering uppdaterats. Ramverket utgör en standard för grön finansiering som kan användas i flera av Fabeges olika finansieringskällor. Cicero har utfärdat en second opinion på det gröna ramverket.

Uppdaterat grundprospekt

Fabege upprättade 2016 ett MTN-program (Medium Term Notes) för upplåning på kapitalmarknaden. I den årliga uppdateringen av grundprospektet har rambeloppet utökats från 12 till 18 Mdkr. Det uppdaterade prospektet har idag godkänts och registrerats hos Finansinspektionen. Prospektet finns tillgängligt på Fabeges webbplats www.fabege.se samt på Finansinspektionens webbplats www.fi.se.

Grundprospektet har en giltighetstid om tolv månader från tidpunkten för godkännandet av Finansinspektionen.

Handelsbanken är ledarbank för MTN-programmet och utsedd som emissionsinstitut tillsammans med Swedbank, SEB och Nordea. Hammarskiölds har varit legal rådgivare till Fabege i samband med uppdateringen av grundprospektet.

Uppdaterat grönt ramverk med anpassning mot EU-taxonomin

Ramverket har utformats för att ge Fabege en bred möjlighet till grön finansiering och bygger på tredjepartscertifierade fastigheter samt ambitiösa mål för energiförbrukning. Ramverket baseras på the green bond principles med anpassning till EU-taxonomin och koppling till Fabeges ambition att bidra till målen enligt Agenda 2030. Cicero har utfärdat en second opinion med betyget medium green avseende de gröna villkoren samt excellent med avseende på styrning.

Fabeges målsättning är att 100 procent av finansieringen ska klassas som grön. Det gröna ramverket för finansiering kan därför kopplas till flera olika finansieringskällor och ger därmed Fabege en bred plattform för grön finansiering.

Ramverket etablerar villkor för hantering av medel samt för uppföljning och återapportering till långivare och investerare. Rapportering sker kvartalsvis samt årsvis i en mer utökad form.

Handelsbanken har bistått Fabege i arbetet med det uppdaterade gröna ramverket.

Hållbar finansiering är en viktig del av Fabeges hållbarhetsarbete och vi är glada över att genom det nya ramverket ta ytterligare steg mot hållbar finansiering i enlighet med EU-taxonomins tuffare krav, kommenterar Åsa Bergström, ekonomi- och finanschef på Fabege.

För mer information om Fabeges hållbara finansiering, se www.fabege.se/investerare/finansiering

Fabege AB (publ)


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Åsa Bergström, vice VD och ekonomi- och finanschef, tel 070-6661380, asa.bergstrom@fabege.se

Ewa Wassberg, finanschef, tel 076-8271005, ewa.wassberg@fabege.se

7 jun 2022 13:00

För ytterligare information

Åsa Bergström, vice VD och ekonomi- och finanschef, tel 070-6661380, asa.bergstrom@fabege.se
Ewa Wassberg, finanschef, tel 076-8271005, ewa.wassberg@fabege.se

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)