Populära sökningar

Fabege publicerar års- och hållbarhetsredovisning för 2021

2021 var ännu ett starkt år för Fabege. Under året genomförde bolaget bland annat den största kontorsuthyrningen i Sverige och ett strategiskt förvärv av SHH Bostad. Vid årsskiftet hade Fabege 94 fastigheter om totalt 1 247 tkvm uthyrningsbar yta, värderade till över 83,3 Mdkr. Styrelsen föreslår en höjd utdelning med 11 procent till 4,00 kr/aktie.

2021 kan summeras till ett bra år, både för oss på Fabege och för våra kunder. Vi har mött en aktiv hyresmarknad med många förfrågningar, förhandlingar och tecknade kontrakt. Fastighetsmarknaden har stått stark med sjunkande avkastningskrav och stort intresse för de fastigheter som kommit ut till försäljning. Jag är nöjd med att vi sett ökade hyresintäkter, ett stärkt driftsnetto, och en god värde­tillväxt i vår fastighetsportfölj.”, kommenterar Stefan Dahlbo, VD.

Läs mer om vår verksamhet i års- och hållbarhetsredovisning för 2021 som finns på vår webbplats www.fabege.se/arsredovisning2021.

Den engelska versionen av års- och hållbarhetsredovisning för 2021 kommer att publiceras under mars månad.

Fabege AB (publ)

Denna information är sådan information som Fabege AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 7 mars 2022klockan 13:00CET.

7 mar 2022 13:00

För ytterligare information

Åsa Bergström, vVD och Ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, asa.bergstrom@fabege.se
Peter Kangert, IR-ansvarig, tel 08-555 148 40, peter.kangert@fabege.se

Ladda ner årsredovisningen (PDF) Ladda ner årsredovisningen (ESEF) Ladda ner pressmeddelandet (PDF)

Bilder

Klicka på en bild nedan för att spara den och se den i större format. Bilderna kan ej användas för kommersiellt bruk.