Populära sökningar

Inbjudan till presentation av Fabeges delårsrapport jan-sep 2022

Torsdagen den 20 oktober 2022 klockan 07:30 (CET) offentliggörs Fabeges delårsrapport januari-september 2022. Investerare, analytiker, journalister och övriga intressenter inbjuds att delta vid en webbsändning och telefonkonferens klockan 09:00 (CET) samma dag.  

Stefan Dahlbo, VD och Koncernchef samt Åsa Bergström, vice VD och Ekonomi- och finanschef, presenterar Fabeges delårsrapport januari-september 2022. Presentationen hålls på svenska och avslutas med en frågestund. En engelsk audiocast kommer även att hållas klockan 11:00 (CET) samma dag.

Webbsändningen nås via följande webblänk:
www.fabege.se

För att delta i telefonkonferensen, vänligen ring in på något av nedanstående nummer senast tio minuter innan konferensen börjar.

SE +46 8505583 68 UK: +44 3333 009 927 US: +1 646722 49 56

Delårsrapporten, presentationen och webbsändningen kommer att finnas tillgängliga i efterhand på https://www.fabege.se/rapporter.

Fabege AB (publ)

6 okt 2022 08:00

För ytterligare information

Åsa Bergström, vVD och Ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, asa.bergstrom@fabege.se 

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)