Populära sökningar

Moodys bekräftar Fabege Baa2 rating, outlook ändrad till negativ

Moodys har mot bakgrund av de stigande marknadsräntorna och risken för att räntetäckningsgraden försämras beslutat att ändra outlook från stabil till negativ.

Ändringen reflekterar Moodys syn på risk i dagens klimat med inflation och stigande marknadsräntor. Mot bakgrund av den stora oron på kapitalmarknaden är den förändrade utsikten inte oväntad.

Fabeges balansräkning är fortsatt stark med hög soliditet och en låg belåningsgrad. Fabeges fokus på Stockholmsmarknaden med en modern portfölj i attraktiva lägen och stabila kunder borgar för fortsatt stabilitet i verksamheten.

Fabege AB (publ)

Denna information är sådan information som Fabege AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning (596/2014). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 november 2022 klockan 08:31 CET.

22 nov 2022 08:31

För ytterligare information

Stefan Dahlbo, VD och Koncernchef, tel 070-353 18 88, stefan.dahlbo@fabege.se
Åsa Bergström, vice VD och CFO, tel 070-666 13 80, asa.bergstrom@fabege.se
Niclas Sylvén, finanschef, tel 070-351 70 29, niclas.sylven@fabege.se'>niclas.sylven@fabege.se (niclas.sylven@fabege.se'>niclas.sylven@fabege.se )

 

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)