Populära sökningar

Nytt kontorsförvärv i södra Stockholm

Fabege köper fastigheten Kabelverket 2 i Älvsjö av Revelop. Den består av fyra kontorshus på cirka 22 000 kvm, som 1996 uppfördes för Ericssons räkning, men som nu är fullt uthyrda till andra hyresgäster. På fastigheten finns även en äldre byggnad från 1917 och framtida projektmöjligheter i en pågående detaljplan. Köpeskillingen före avdrag för latent skatt uppgår till 812 Mkr och de årliga hyresintäkterna utgör cirka 50 Mkr. Tillträde sker den 30 april 2022.

Stockholm stad har lanserat en kraftsatsning på att vända snedfördelningen av kontorsarbetsplatser i södra och norra Stockholm och har pekat ut Älvsjö som en viktig framtida kontorshubb söderut. I framtiden kommer pendeltågsstationen, som redan förbinder flera linjer, få sällskap av både tunnelbana och spårväg Syd.

"Vi tror starkt på tillväxten i södra Stockholm och genom förvärvet får vi en bra fastighet med framtida potential, stabila hyresgäster som genererar starkt kassaflöde, och detta i ett läge som passar väl in i vår utvecklingsstrategi söderut som går från Hammarby Sjöstad till Flemingsberg," kommenterar Stefan Dahlbo, VD och koncernchef för Fabege.

Utöver kontorsytorna finns ett stort varmgarage med 350 parkeringsplatser.. Köpet sker i form av ett bolagsförvärv.

"Förvärvet ger oss ytterligare välfungerande, bra kontor till konkurrenskraftiga hyror i ett tillväxtområde med närhet till Älvsjömässan, nya bostäder i närområdet och en hög tillgänglighet i kollektivtrafiken. Revelop har förvaltat och utvecklat fastigheten på ett bra sätt. Vi är nu glada över att Kabelverket 2 kommer in i vår portfölj och är mycket nöjda med affären," säger Johan Zachrisson, Chef affärsutveckling på Fabege.

Fabege AB (publ)

1 apr 2022 14:00

För ytterligare information

Stefan Dahlbo, VD och Koncernchef, tel 070-353 18 88, stefan.dahlbo@fabege.se
Johan Zachrisson, Affärsutvecklingschef, tel 076-720 34 19, johan.zachrisson@fabege.se

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)

Bilder

Klicka på en bild nedan för att spara den och se den i större format. Bilderna kan ej användas för kommersiellt bruk.