Populära sökningar

Valberedningens förslag till styrelse och ordförande i Fabege AB (publ)

Inför årsstämman i Fabege AB (publ) den 29 mars 2022 offentliggör valberedningen härmed sitt förslag avseende styrelseordförande och övriga styrelseledamöter. 

Valberedningen föreslår:

  • att styrelsen ska bestå av sju ledamöter (utan suppleanter).
  • att omvälja Anette Asklin, Märtha Josefsson, Stina Lindh Hök, Jan Litborn, Lennart Mauritzson samt nyval av Mattias Johansson och Anne Årneby. Emma Henriksson och Mats Qviberg har undanbett sig omval.
  • att till styrelsens ordförande omvälja Jan Litborn.

Mattias Johansson är Vd och koncernchef för Bravida Holding AB. Anne Årneby är tidigare Vd och nu senior advisor för Nordic Morning Group.

Valberedningen inför årsstämman 2022 består av:

  • Göran Hellström, ordförande och representant för Backahill AB.
  • Suzanne Sandler, representant för Handelsbankens Fonder.
  • Eva Gottfridsdotter-Nilsson, representant för Länsförsäkringar Fondförvaltning.
  • Mats Qviberg för familjen Qviberg.


Tillsammans representerar valberedningen 25 procent av rösterna i bolaget per den 31 december 2021. Valberedningens övriga förslag till årsstämman i Fabege AB publiceras på hemsidan samt anges i kallelsen till årsstämman som offentliggörs den 1 mars 2022.


Fabege AB (publ)

24 feb 2022 12:00

För ytterligare information

Göran Hellström, Valberedningens ordförande, 070-662 86 79, goran.hellstrom@navet.se

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)