Populära sökningar

Delårsrapport jan-jun 2023

Under perioden såg vi ökade hyresintäkter, förbättrat driftöverskott och lägre vakansgrad. Nettouthyrningen uppgick till 22 Mkr och nya avtal tecknas fortsatt på bra nivåer. Avkastnings­kravet ökande med 0,18 procentenheter och orealiserade värdeförändringar uppgick till -3 824 Mkr.

 • Hyresintäkterna ökade till 1 685 Mkr (1 480). I identiskt bestånd ökade intäkterna med cirka 12 procent i jämförelse med samma period före­gående år
 • Driftsöverskottet ökade till 1 241 Mkr (1 081). I identiskt bestånd ökade driftsöverskottet
  med 13 procent.
 • Överskottsgraden uppgick till 74 procent (73).
 • Omsättning bostadsutveckling uppgick till 308 Mkr och bruttoresultatet uppgick till 27 Mkr.
 • Räntenettot uppgick till -460 Mkr (-264).
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 703 Mkr (729).
 • Realiserade och orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till –3 824 Mkr (3 252).
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till –3 222 Mkr (5 519), motsvarande –8:06 kr per aktie (13:71).
 • Nettouthyrningen under perioden uppgick till 22 Mkr (44).
 • Soliditeten uppgick till 47 procent (51) och belåningsgraden uppgick till 40 procent (36).

Vi såg ett stabilt resultat med hyresintäkter som ökade med 14 procent och ett driftöverskott som ökade med 15 procent. Ränteutvecklingen har lett till högre räntekostnader samt högre avkastningskrav och därmed lägre fastighetsvärden, säger Stefan Dahlbo, VD.

Vi uppvisade en positiv nettouthyrning om 34 Mkr under andra kvartalet och 22 Mkr för halvåret. Därtill kan läggas avsiktsförklaringen om uthyrning av hela fastigheten Nöten 4 om 66000 kvm. Utbudet av större moderna lokaler är fortsatt begränsat framför allt i Stockholms innerstad och i Arenastaden, avslutar Stefan Dahlbo, VD.

Fabege AB (publ)

Presentation av rapporten

I dag kl 09.00 presenterar Stefan Dahlbo, VD, och Åsa Bergström, CFO, rapporten. Följ presentationen via länk: https://ir.financialhearings.com/swe-fabege-q2-2023.

För att delta via telefonkonferens görs registrering via nedan länk: https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=200804
Efter registreringen erhålls ett telefonnummer och konferens-ID för att logga in till konferensen. Via telefonkonferensen finns möjlighet att ställa muntliga frågor.

En engelsk presentation kommer att hållas klockan 11:00.
Följ den via länk: https://ir.financialhearings.com/eng-fabege-q2-2023

För att delta via engelsk telefonkonferens görs registrering via nedan länk: https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=200804
Efter registreringen erhålls ett telefonnummer och konferens-ID för att logga in till konferensen. Via telefonkonferensen finns möjlighet att ställa muntliga frågor.

Denna information är sådan information som Fabege AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s

marknadsmissbruksförordning (596/2014). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 juli 2023 klockan 07:30 CET.

7 jul 2023 07:30

För ytterligare information

Stefan Dahlbo, VD och Koncernchef, tel 070-353 18 88, stefan.dahlbo@fabege.se
Åsa Bergström, vVD och Ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, asa.bergstrom@fabege.se 

Ladda ner Hela rapporten kv2 2023 (PDF) Ladda ner pressmeddelandet (PDF)