Populära sökningar

Fabege har tecknat avsiktsförklaring avseende uthyrning av Nöten 4

Avsiktsförklaringen omfattar uthyrning av samtliga ytor i fastigheten Nöten 4, som är belägen i Solna Strand.

Fastighetens totala yta uppgår till cirka 66000 kvm. Avsiktsförklaringen ska omsättas i ett hyresavtal under tredje kvartalet 2023 och tillträde planeras till mitten av 2025.

Mer information kommer lämnas i samband med undertecknande av hyresavtalet.

Fabege AB (publ)

Denna information är sådan information som Fabege AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 juni 2023 kl. 10:55 CET.

27 jun 2023 10:55

För ytterligare information

Stefan Dahlbo, VD och Koncernchef, tel 070-353 18 88, stefan.dahlbo@fabege.se
Johan Zachrisson, Chef affärsutveckling, tel 076-720 34 19, johan.zachrisson@fabege.se

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)

Bilder

Klicka på en bild nedan för att spara den och se den i större format. Bilderna kan ej användas för kommersiellt bruk.