Populära sökningar

Fabege publicerar Års- och hållbarhetsredovisning för 2022

Vi kan se tillbaka på ett starkt år som även kantats av en del utmaningar men vi har hanterat det på ett bra sätt. Under året har vi gjort några intressanta förvärv. Vi har också vunnit priser för vårt hållbarhetsarbete och glädjande nog har våra medarbetare aldrig varit nöjdare.

Vi passerade under året för första gången 3 Mdkr i hyresintäkter. I identiskt bestånd ökade intäkterna ökade till 2,24 Mdkr. Förvaltningsresultatet minskade dock något till följd av främst ökade räntekostnader. Totalt sett är vi väl rustade för att möta både dagens och morgondagens utmaningar samt att ta vara på de möjligheter som kan skapas Vi ska fortsätta vara nära våra kunder, ta hand om våra fastigheter, utveckla våra områden och ta hand om varandra och på så sätt fortsätta att skapa värde för våra aktieägare.”, kommenterar Stefan Dahlbo, VD.

Läs mer om vår verksamhet i Års- och hållbarhetsredovisning för 2022 som finns på vår webbplats. Den engelska versionen av Års- och hållbarhetsredovisning för 2022 kommer att publiceras under mars månad.

Fabege AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Åsa Bergström, vVD och Ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, asa.bergstrom@fabege.se

Peter Kangert, IR-ansvarig, tel 08-555148 40, peter.kangert@fabege.se


Denna information är sådan information som Fabege AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 7 mars 2023 klockan 14:00 CET.

7 mar 2023 14:00