Populära sökningar

Flemingsberg Block Party skapar gemenskap och stolthet för pågående stadsutveckling

Den 15–17 juni arrangeras Flemingsberg Block Party, en folkfest med musik, konst, dans och ett myller av aktiviteter i centrala Flemingsberg. Initiativtagare till festivalen är stadsutvecklaren Fabege, Huddinge kommun och Södertörns högskola tillsammans med lokala föreningar och festivalarrangörer.

Syftet med initiativet är att stärka Flemingsberg som mötesplatsen för kunskap och kreativitet och skapa samverkan och stolthet för Flemingsbergs utveckling.

Flemingsberg är ett av Sveriges största utvecklingsprojekt och även ett av de viktigaste. Den långsiktiga visionen för utvecklingsprojektet är 50000 boende, 50000 som arbetar i stadsdelen och 50000 besökare. Flemingsberg går från en regional kärna till en internationell stjärna, säger Camilla Broo, kommundirektör Huddinge kommun.

Ledord i utvecklingsprojektet är samverkan, experimentkraft och kontraster. I Flemingsberg möts bostäder, näringsliv, akademi och natur och tillsammans skapar det en unik dynamik som vi vill stärka ännu mer. Initiativet ger omedelbar kraft och energi till utvecklingen och vi hoppas att festivalen ska spilla över i mer långsiktiga samarbeten och inslag i Flemingsberg, säger Stefan Dahlbo, vd, Fabege.

Fokusområden för Flemingsbergs utveckling är: en levande stadskärna, självklart etableringsval, öppen universitetsstad, eftertraktad livsmiljö och ett hållbart samhälle. Dramaten och Operan flyttar in i sina nya ateljéer och verkstäder under 2024 och för Alfa Laval utvecklas ett nytt högteknologiskt innovationscentrum. Här utvecklas Stockholm South Business District och ett kunskapsintensivt och kreativt kluster. Det kommer även att byggas flera nya bostäder.

– Det fantastiska med Flemingsberg Block Party är att vi lyfter den lokala kraften och allt som är på gång i området genom en stor festival i hjärtat av Flemingsberg. I den analys som vi gjort av 12 års medborgardialoger, inom ramen för projektet,har det kommit fram önskemål som linjerar väl med det vi nu omsätter i praktiken. Campus Flemingsberg är Sveriges åttonde största campus med cirka 20 000 studenter, och är en viktig katalysator i Flemingsbergs utveckling, säger Sara Ferlander, lektor och forskare, Södertörns Högskola.

Det som känns nytt ochinspirerande med Flemingsberg Block Party är att arrangörer och medverkande består av en spännande mix av såväl unga i Flemingsberg som mer erfarna festivalarrangörer. Det blir ett fantastiskt program! Det kommer också finnas möjlighet att ta del av utvecklingsplanerna för Flemingsberg på en särskild utställningsyta, säger Karin Lekberg, projektledare för Flemingsberg Block Party.

Flemingsberg Block Party är en del av ett treårigt utvecklingsprojekt med stöd av innovationsmyndigheten Vinnova. Programmet för de tre festdagarna släpps under vecka 21. Det är fri entré till festivalområdet.

Fabege AB (publ)

17 maj 2023 08:00

För ytterligare information

Christina Ericson, marknadsstrateg, Fabege,  073-397 33 25 christina.ericson@fabege.se
Sara Ferlander, lektor och forskare, Södertörns högskola, 08-608 45 52, sara.ferlander@sh.se
Karin Lekberg, projektledare Flemingsberg Block Party, 0720-77 82 98, karin@landskapslaget.se
Lena Fyrvald, projektledare för Vinnovaprojektet, 08-535 300 00 (vx), lena.fyrvald@huddinge.se

Mer information:

Flemingsberg Block Party http://flemingsbergblockparty.se/
Fabege  https://www.fabege.se/stadsdelar/flemingsberg
Huddinge kommun www.huddinge.se/stadsplanering-och-trafik/huddinge-bygger/sydvastra/flemingsberg/
Södertörns högskola www.sh.se

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)

Bilder

Klicka på en bild nedan för att spara den och se den i större format. Bilderna kan ej användas för kommersiellt bruk.