Populära sökningar

Inbjudan till presentation av Fabeges delårsrapport jan-mar 2023

Onsdagen den 26 april 2023 klockan 07:30 offentliggörs Fabeges delårsrapport januari-mars 2023. Investerare, analytiker, journalister och övriga intressenter inbjuds att delta vid en webbsändning och telefonkonferens klockan 10:00 samma dag.

Stefan Dahlbo, VD och Koncernchef samt Åsa Bergström, vice VD och Ekonomi- och finanschef, presenterar Fabeges delårsrapport januari-mars 2023. Presentationen hålls på svenska och avslutas med en frågestund. En engelsk telefonkonferens kommer även att hållas klockan 13:00 samma dag.

Webbsändningen nås via följande webblänk:
www.fabege.se

För att delta i telefonkonferensen, vänligen ring in på något av nedanstående nummer senast tio minuter innan konferensen börjar.

SE +46 8 5051 6386UK: +44 20319 848 84US: +1412317 63 00 Pin kod: 9234836#

Delårsrapporten, presentationen och webbsändningen kommer att finnas tillgängliga i efterhand på https://www.fabege.se/rapporter.

Fabege AB (publ)

12 apr 2023 07:30

För ytterligare information

Åsa Bergström, vVD och Ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, asa.bergstrom@fabege.se 

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)