Populära sökningar

JM flyttar sitt huvudkontor till Fabege och Haga Norra

Fabege och JM har tecknat avtal om 6 526 kvm i kontorsprojektet Kvarter 1, fastigheten Ackordet 1. Avtalet är på 6 år med en årshyra om knappt 25 Mkr exklusive tillägg. Inflytt beräknas till tredje kvartalet 2024.

Stadskvarteren Haga Norra är nästa stora satsning i Arenastaden, ett sammanhang som ger lika mycket inspiration och upplevelser utanför kontorens väggar som innanför. Uppförandet av Kvarter 1 påbörjades 2021 och omfattar 27000 kvm. Fabeges totala investering i projektet beräknas till cirka 1,4 Mdkr. Fastigheten certifieras enligt BREEAM-SE på nivån excellent.

- Vi ser mycket fram emot att flytta vårt huvudkontor till Kvarter 1 i Haga Norra som kommer att erbjuda våra medarbetare en inspirerande och flexibel arbetsmiljö, samt tillgång till utmärkta allmänna kommunikationer, säger Malin Lundgren HR-direktör på JM.


Uthyrningsgraden i projektet uppgår i och med uthyrningen till 30 procent.

- Att JM väljer att flytta till Kvarter 1 är ytterligare ett bevis på den fortsatt starka efterfrågan på moderna kontor i Arenastaden och stadsdelens höga attraktivitet. Vårt mål är att projektet ska vara fullt uthyrt vid färdigställandet under andra halvåret 2024, säger Johan Zachrisson Affärsutvecklingschef på Fabege.

Avtalet med JM tecknades i december 2022 med villkor om markförsäljning i Huvudsta, som offentliggjordes idag. Nettouthyrningen för fjärde kvartalet 2022 uppgick till 17 Mkr.

- Alla fyra kvartalen 2022 hade en positiv nettouthyrning och på helåret blev det 86 Mkr, säger Stefan Dahlbo VD på Fabege.

Utvecklingen av Haga Norra startade 2017 och omfattar totalt 70000 kvm kommersiella lokaler och 1 000 bostäder. Bilia var första hyresgästen på plats med kontor och showroom. Hyresavtalet med JM i Kvarter 1 omfattar utöver kontor även förråd, laddplatser och en bobutik. Under föregående år tecknades även avtal med SATS om 1357 kvm gym i Kvarter 1, med beräknat tillträde fjärde kvartalet 2024.

Fabege AB (publ)

1 feb 2023 08:00

För ytterligare information

Stefan Dahlbo, VD och Koncernchef, tel 070-353 18 88, stefan.dahlbo@fabege.se
Johan Zachrisson, Affärsutvecklingschef, tel 076-720 34 19, johan.zachrisson@fabege.se

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)

Bilder

Klicka på en bild nedan för att spara den och se den i större format. Bilderna kan ej användas för kommersiellt bruk.