Populära sökningar

Fabege offentliggör uppdaterat prospekt för MTN

Fabege offentliggör den årliga uppdateringen av grundprospektet för sitt MTN-program.

Fabege upprättade 2016 ett MTN-program (Medium Term Notes) för upplåning på den svenska kapitalmarknaden. Den årliga uppdateringen av grundprospektet medför inga väsentliga förändringar. Det uppdaterade prospektet har idag godkänts och registrerats hos Finansinspektionen. Prospektet finns tillgängligt på Fabeges webbplats www.fabege.se samt på Finansinspektionens webbplats www.fi.se.

Grundprospektet har en giltighetstid om tolv månader från tidpunkten för godkännandet av Finansinspektionen.

Handelsbanken är ledarbank för MTN-programmet och utsedd som emissionsinstitut tillsammans med Swedbank, SEB och Nordea. Hammarskiölds har varit legal rådgivare till Fabege i samband med uppdateringen av grundprospektet.

MTN-programmet, tillsammans med det gröna ramverket, skapar möjlighet för Fabege att uppnå målet om 100 procent grön finansiering.

– Kapitalmarknaden är en viktig del av Fabeges finansiering och hållbarhetsarbete. Vi strävar kontinuerligt mot hållbar finansiering samtidigt som kraven skärps, kommenterar Åsa Bergström, ekonomi- och finanschef på Fabege.

För mer information om Fabeges hållbara finansiering, se www.fabege.se/investerare/finansiering

Fabege AB (publ)

7 jun 2024 09:30

För ytterligare information

Åsa Bergström, vVD och Ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, asa.bergstrom@fabege.se
Niclas Sylvén, finanschef, tel 070-351 70 29, niclas.sylven@fabege.se

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)

Bilder

Klicka på en bild nedan för att spara den och se den i större format. Bilderna kan ej användas för kommersiellt bruk.