Populära sökningar

Fabege publicerar års- och hållbarhetsredovisning för 2023

Vi kan se tillbaka på ett starkt år men som även kantats av utmaningar, osäkerhet och oro. Trots det har verksamheten gått bra. 2023 avslutades med ökade hyresintäkter, förbättrat driftöverskott, stärkt överskottsgrad och förbättrat förvaltningsresultat. Högre räntekostnader och negativa värdeförändringar i fastighetsportföljen innebar att resultatet efter skatt minskade i jämförelse med föregående år.

”Vi gjorde några årets största uthyrningar och redovisade en nettouthyrning om 165 Mkr, en av de starkaste någonsin för Fabege. Vi avyttrade tre fastigheter i två affärer i linje med vår strategi att skapa investeringsutrymme. Vi har också vunnit priser för vårt hållbarhetsarbete och glädjande nog har våra medarbetare och kunder aldrig varit nöjdare. Jag hyser hoppfullhet inför 2024, inte minst tack vare lägre räntor, men är ödmjuk inför att det tar tid innan vi ser en återhämtning.”, kommenterar Stefan Dahlbo, VD.

Läs mer om vår verksamhet i Års- och hållbarhetsredovisning för 2023 som finns på vår webbplats.

Den engelska versionen av Års- och hållbarhetsredovisning för 2023 kommer att publiceras under mars 2024.

Fabege AB (publ)

Denna information är sådan information som Fabege AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 mars 2024 klockan 13:00 CET.

8 mar 2024 13:00

För ytterligare information

Åsa Bergström, vVD och Ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, asa.bergstrom@fabege.se 

Ladda ner årsredovisningen (PDF) Ladda ner årsredovisningen (XBRL) Ladda ner pressmeddelandet (PDF)

Bilder

Klicka på en bild nedan för att spara den och se den i större format. Bilderna kan ej användas för kommersiellt bruk.